Herbicydy na ziemniaki

Środki chwastobójcze na ziemniaki

W naszej ofercie znajduje się pełna gama środków do zwalczania chwastów w uprawie ziemniaków. Herbicydy na ziemniaki zapewniają właściwy rozwój i wysokie plony. Uprawa ziemniaków jest obecnie działalnością wymagającą od rolnika znacznej specjalizacji i podobnie jest ze środkami chwastobójczymi na ziemniaki.

Zwalczanie chwastów w uprawach ziemniaka

Ze względu na uprawę w szerokim rozstawie rzędów, a także powolny rozwój w początkowych fazach, ziemniaki mają nie najlepszą pozycję w konkurencji z chwastami. Niestety ich plonowanie jest w znacznym stopniu zależne od stopnia zachwaszczenia plantacji. Wszystko to sprawia, że herbicydy w ziemniakach mają ogromne znaczenie.

Sposoby zwalczania chwastów na plantacji ziemniaków

W uprawie ziemniaka duże znaczenie ma mechaniczne zwalczanie chwastów. Mowa tu zarówno o przygotowaniu stanowiska do sądzenia, jak i późniejsze obsypywanie redlin. Poza małymi uprawami ziemniaków na własne potrzeby nie da się efektywnie kontrolować chwastów, ograniczając się do zwalczania mechanicznego. Dlatego znaczenie herbicydów w uprawie ziemniaka rośnie wraz ze skalą działalności. W największych gospodarstwach towarowych środki chwastobójcze odpowiadają za odchwaszczanie plantacji niemal w 100%.

Stosowanie herbicydów w ziemniakach dolistne i doglebowe

Chemiczne zwalczanie chwastów w uprawie ziemniaka stosuje się zarówno przed wschodami, jak i na późniejszym etapie. Zabieg przed-wschodowy wykonuje się po ostatecznym uformowaniu redlin preparatami o działaniu doglebowym. Z tego powodu wymaga on odpowiedniej wilgotności gleby. Jest to kluczowe dla skuteczności chwastobójczej herbicydu.

Jakie herbicydy dla ziemniaków przed wschodami?

Katalog doglebowych środków do zwalczania chwastów w ziemniakach jest dość obszerny, zawiera bowiem kilkanaście substancji czynnych. Warto więc zwrócić uwagę na skład gatunkowy chwastów na plantacji i odpowiednio dopasować herbicyd. Niezmiernie ważne w przypadku zabiegu przedwschodowego jest uwilgotnienie gleby. Wykonywanie go w okresie suszy właściwie mija się z celem. Dobry środek na chwasty w ziemniakach to przede wszystkim preparat dobrany do okoliczności i zastosowany zgodnie z zaleceniami.

Co na chwasty w ziemniakach po wschodach?

Oprysk na chwasty w ziemniaku wykonywany po wschodach wykonujemy, jeśli nie było odpowiednich warunków do przeprowadzenia zabiegu doglebowego przed wschodami, oraz jako kontynuację ochrony herbicydowej. Odchwaszczanie musimy przeprowadzić przed zakryciem międzyrzędzi przez ziemniaki. Warto pamiętać, że odchwaszczanie ziemniaków na tym etapie ma znaczenie nie tylko dla rozwoju roślin, ale także dla ułatwienia zbiorów. Środek na chwasty w ziemniakach stosowany powschodowo może w określonych warunkach wywołać fitotoksyczność. Należy tego bezwzględnie unikać, dlatego warto stosować herbicydy w ziemniakach zgodnie z zaleceniami producentów i wiedzą rolniczą.

Jak pozbyć się chwastów w ziemniakach?

Środek na chwasty jednoliścienne w ziemniakach aplikujemy, gdy rozwiną przynajmniej 4 liście. Wcześniej herbicyd miałby utrudnione działanie ze względu na nieznaczną powierzchnię absorbującą chwastów.

Bardzo popularną substancją w środkach na chwasty dwuliścienne w ziemniakach jest metrybuzyna. Jest ona stosowana w zabiegach przedwschodowych, jak i powschodowych, a jej użycie daje bardzo dobre i długotrwale efekty. Trzeba jednak pamiętać, że użyta powschodowo może być przyczyną wystąpienia fitotoksycznosci niektórych odmian ziemniaka.

Jakie chwasty występują w uprawie ziemniaków?

Chwasty na plantacji ziemniaka mogą znacząco ograniczyć plon bulw i utrudniać zbiory. Do najgroźniejszych gatunków niepożądanych zaliczają się:

 • chwastnica jednostronna,
 • perz właściwy,
 • gwiazdnica pospolita,
 • komosa biała,
 • żółtlica drobnokwiatowa,
 • gorczyca polna,
 • rzodkiew świrzepa,
 • ostrożeń polny,
 • samosiewy rzepaku.

Warto pamiętać, że poza oczywistym zagrożeniem, chwasty są także roślinami żywicielskimi dla patogenów chorobotwórczych i szkodników. Dlatego zwalczanie chwastów w uprawie ziemniaka jest tak ważne.

Źródła

 • Ginter A., Zarzecka K., Gugała M., Effect of Herbicide and Biostimulants on Production and Economic Results of Edible Potato. Agronomy. 2022, 12 (6), 1409.
 • Gugała M., Zarzecka K., Ocena skuteczności herbicydów w uprawie ziemniaka. Biuletyn instytutu hodowli i aklimatyzacji roślin. 2009, 251, s. 225-234.
 • Gugała M., Zarzecka K., Sikorska M., Zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka w zależności od zabiegów mechaniczno-chemicznych. Fragmenta Agronomica. 2014, 31 (3), s. 50-57.
 • Jovović Z., Popović T., Velimirović A., Milić V., Dolijanović Ž., Šilj M., Poštić D., Efficacy of Chemical Weed Control in  Potato (Solanum tuberosum L.). Agroknowledge Journal. 2013, 14 (4), s. 487-495.
 • Mystkowska I., Zarzecka K., Baranowska A., Gugała M., Wpływ herbicydów i ich mieszanin na plonowanie i skuteczność chwastobójczą w uprawie ziemniaka. Progress in plant protection. 2017, 57 (1), s. 21-26.
 • Mystkowska I., Zarzecka K., Baranowska A., Gugała M., Zachwaszczenie łanu i plonowanie ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji i warunków pogodowych. Acta Agrophysica. 2017, 24 (1), s. 111-121.
 • Pytlarz-Kozicka M., Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonów ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2002, 489, s. 147-155.
 • Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Baranowska A., Wpływ herbicydów i ich mieszanin na wielkość plonu ubocznego bulw ziemniaka. Acta Agrophysica. 2014, 21 (3), s. 375-385.
 • Zarzecka K., Ocena różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka. Cz. II. Zależności pomiędzy zachwaszczeniem a plonowaniem. Acta Scientarium Polonorum Agricultura. 2004, 3 (2), s. 195-202.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11