CARAMBA 60 SL 5L

O produkcie

Caramba 60 SL to środek grzybobójczy w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek Caramba 60 SL stosuje się przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej

metkonazol (związek z grupy triazoli) – 60 g w 1 litrze środka (6%).

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: benzyna (ropa naftowa) alkilat ciężki, alkohol amylowy, mieszanina pentanolu i 2-metylobutanolu.

Jak działa środek grzybobójczy Caramba 60 SL?

Jednym z największych problemów występujących w uprawie roślin użytkowych są atakujące je choroby. Caramba 60 SL to fungicyd mający formę rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania wodnego roztworu o działaniu systemicznym (układowym). Przedostając się do wnętrza rośliny, preparat zatrzymuje infekcje i procesy chorobowe wywoływane przez patogeny grzybowe. Środek zapewnia również kompleksową ochronę w miejscach, na które nie został bezpośrednio naniesiony. Caramba 60 SL ceniony jest również za długi czas działania w tkankach roślin.  

Jak stosować fungicyd Caramba 60 SL?

Środek grzybobójczy Caramba 60 SL stosuje się zapobiegawczo, co uniemożliwia przenikanie szkodliwych patogenów grzybowych do wnętrza rośliny. Fungicyd stosuje się również bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach, skutecznie hamując namnażanie się grzybów odpowiedzialnych za ich rozwój. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym nie powinna przekraczać 2, przy zachowaniu odstępu pomiędzy zabiegami wynoszącym co najmniej 21 dni.

Preparat grzybobójczy Caramba 60 SL znajduje zastosowanie w ochronie upraw: 

 • pszenicy ozimej, 
 • pszenicy jarej, 
 • rzepaku ozimego.

Wysokość dawki preparatu należy dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym regionie, poza tym pod uwagę należy brać również zimotrwałość i wrażliwość na choroby poszczególnych odmian. Bardzo ważna przy wybieraniu dawki fungicydu jest też dynamika wzrostu roślin.

Przed rozpoczęciem oprysku środkiem grzybobójczym Caramba 60 SL należy szczegółowo zapoznać się informacjami, które zawiera dołączona do opakowania etykieta. Zostały w niej szczegółowo opisane zalecenia producenta odnośnie dawkowania. Zawiera ona również informacje dotyczące okresu karencji oraz możliwości łączenia preparatu Caramba 60 SL z innymi środkami. Wszelkie informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa zawarte są z kolei w załączonej karcie charakterystyki.

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA

Pszenica ozima:

septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów

Pszenica jara:

fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni


RZEPAK OZIMY

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza

Terminy stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Wysokość dawki dostosować do nasilenia występowania chorób w danym regionie, zimotrwałości i wrażliwości na choroby uprawianej odmiany oraz dynamiki wzrostu roślin.

Jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1,0 l/ha.

Stosowanie środka jesienią poprawia zimotrwałość roślin.

Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Stosowanie środka wiosną wpływa na skrócenie łodyg i ograniczenie wylegania.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni

W jakiej temperaturze stosować Caramba 60 SL?

Podczas wykonywania oprysków szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę, która warunkuje skuteczność działania preparatu. Zabiegi z wykorzystaniem środka grzybobójczego Caramba 60 SL należy wykonywać w temperaturze powietrza powyżej 12 °C.

Kiedy stosować oprysk Caramba 60 SL?

Termin stosowania Caramba 60 SL w uprawach pszenicy jarej i ozimej przypada na okres od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59). W przypadku rzepaku ozimego zabieg wykonuje się jesienią – w fazie 4–6 liści rzepaku oraz wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka.

Zalety środka Caramba 60 SL

Ważną zaletą fungicydu Caramba 60 SL jest szybka eliminacja chorób grzybowych, co zapewnia roślinom ochronę oraz pomaga im prawidłowo się rozwijać. Preparat nie wywołuje odporności krzyżowej, przez co może stanowić ważny element programów ochrony roślin. Inne korzyści związane ze stosowaniem środka ochrony roślin Caramba 60 SL to:

 • Działanie systemiczne i zapobiegawcze.
 • Kompleksowa ochrona przed chorobami grzybowymi liści i kłosów.
 • Elastyczność w stosowaniu.
 • Wpływ na większe plonowanie.
 • Wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego.
 • Możliwość łączenia z innymi substancjami chemicznymi.

W przypadku rzepaku ozimego zastosowanie preparatu Caramba 60 SL wpływa na skrócenie łodyg oraz ogranicza wyleganie, przez co pełni on również funkcję regulatora wzrostu.

Caramba 60 SL – opinie

Preparat Caramba 60 SL posiada liczne pozytywne opinie rolników, które potwierdzają jego wysoką skuteczność. To sprawdzone rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w ochronie pszenicy jarej i ozimej oraz rzepaku przed niekorzystnym wpływem chorób grzybowych.

Ile kosztuje Caramba 60 SL?

Cena fungicydu Caramba 6 SL uzależniona jest od wielkości opakowania, poza tym koszt może różnić się w zależności od miejsca zakupu. Szczegółowy cennik znajduje się w zakładce Kontakt, poza tym informacje na temat ceny produktu uzyskać można pod numerem telefonu: +48 58 762 80 30.

Gdzie kupić Caramba 60 SL?

Środek grzybobójczy Caramba 60 SL dostępny jest w punktach sieci sprzedaży na terenie całego kraju. Dane kontaktowe do poszczególnych punktów sprzedaży dostępne są w zakładce – Kontakt.

Caramba 60 SL – zwalczanie chorób grzybowych

Fungicyd Caramba 60 SL wykorzystywany jest do zwalczania szerokiego spektrum chorób grzybowych, do których zalicza się: 

 • Cylindrosporiozę w rzepaku ozimym.
 • Czerń krzyżowych w rzepaku ozimym. 
 • Fuzariozę kłosów w pszenicy jarej i ozimej. 
 • Septoriozę paskowaną liści w pszenicy ozimej. 
 • Suchą zgniliznę kapustnych w rzepaku ozimym. 
 • Szarą pleśń w rzepaku ozimym.

Preparat można aplikować przy pomocy dowolnego opryskiwacza polowego.

Uwagi

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
 • Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Bezpieczeństwo stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 • Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
 • Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
 • Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
 • Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • pszenica ozima – 35 dni,
 • pszenica jara – 35 dni,
 • rzepak ozimy – 56 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Chronić przed dostępem wilgoci.

 • Przechowywać w temperaturze 0°C – 30°C.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne). Płukanie żołądka. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.

NIE wywoływać wymiotów.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.