KARATE ZEON 050 CS

O produkcie

Insektycyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, cebuli, kapusty głowiastej, aronii, chmielu, lnu zwyczajnego (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego) oraz konopi siewnych (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego). Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej

lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%).

Uwaga

Na skuteczność działania środka Karate Zeon 050 SC bardzo duży wpływ ma temperatura podczas wykonywania zabiegu. Środek najskuteczniej działa w temperaturze poniżej 20°C. W wyższych temperaturach oprysk najlepiej wykonać pod koniec dnia, kiedy temperatura obniża się. Wykonując zabieg przeciwko szkodnikom, zwłaszcza tym posiadającym aparat gębowy ssący należy dokładnie pokryć wszystkie części roślin cieczą roboczą. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym do cieczy użytkowej warto dodać środek zwilżający.

Stosowanie środka – rośliny rolnicze

ZIEMNIAK

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,16 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Mszyce

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 – 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwane: średniokropliste.

RZEPAK OZIMY

Chowacz brukwiaczek.

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
 • Termin stosowania: opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
 • Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego).
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
 • Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125-0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: w zależności od terminu pojawu szkodnika zabieg wykonać w okresie od fazy gdy widoczne są na głównym kwiatostanie nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).
 • Pchełka rzepakowa, pchełki ziemne
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki.

Gnatarz rzepakowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwane: średniokropliste.

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY

Skrzypionki.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 – 0,1 l/ha
 • Termin stosowania: stosować od początku wylęgania się larw.

Mszyce.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 – 0,1 l/ha
 • Termin stosowania: zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.

Mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż).

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 – 0,1 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać na:
  • zbożu ozimym – jesienią,
  • zbożu jarym – wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwane: średniokropliste.

KUKURYDZA

Omacnica prosowianka.

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.

Mszyce.

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych na rośliny.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka – rośliny sadownicze

JABŁOŃ

Mszyca jabłoniowa

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka – rośliny warzywne w gruncie

CEBULA

Wciornastek tytoniowiec

 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
 • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.

Śmietka cebulanka.

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
 • Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 400 – 500 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

KAPUSTA GŁOWIASTA

Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka.

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
 • Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

Mszyca kapuściana.

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
 • Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
 • Śmietka kapuściana.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.

Wciornastek tytoniowiec

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
 • Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni
 • Zalecana ilość wody: 500 – 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

ARONIA

Mszyce

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od fazy gdy pierwszy liść aronii jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69)

Omacnica jarzębianka

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się szkodnika (gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach).

Zwójka różóweczka

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną (zazwyczaj koniec kwietnia, początek maja), po pojawieniu się gąsienic.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
 • Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

CHMIEL

Pchełka chmielowa, zwójka lilianeczka

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika z chwilą widocznych pierwszych uszkodzeń, do 50 cm wysokości roślin chmielu. Opryskiwać rzędy roślin lub pojedyncze rośliny.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 300 – 500 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

LEN ZWYCZAJNY (UPRAWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO)

Pchełki – pchełka lnowa, długostopka lnowa

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wschodów (BBCH 11-14), po wystąpieniu szkodnika.

Wciornastki – wciornastek lnowiec, wciornastek kalarepowiec

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać od początku fazy wydłużania się pędu głównego do początku kwitnienia (BBCH 30-61).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

KONOPIE SIEWNE (UPRAWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO)

Pchełka chmielowa

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wschodów (BBCH 11-14), po wystąpieniu szkodnika.

Omacnica prosowianka

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: stosować w okresie wylęgu larw omacnicy wg sygnalizacji (czerwiec).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

KUKURYDZA CUKROWA

Omacnica prosowianka.

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: zabieg wykonać w od początku ukazania się wiechy do fazy gdy widoczny jest wierzchołek wiechy (BBCH 51-53), po wystąpieniu szkodnika.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu z zastosowaniem środka Karate Zeon 050 CS.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20*C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.

2. W przypadku opryskiwania roślin (np.: kapusta, cebula) lub szkodników (np.: mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

3. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

–po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Unikać zanieczyszczenia skóry.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Niebezpieczny dla pszczół. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.
 • Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

− 40 metrów od zbiorników i cieków wodnych w uprawie jabłoni, aronii oraz chmielu,

− 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych w uprawie: kukurydzy, w tym kukurydzy cukrowej, ziemniaka, rzepaku ozimego, lnu zwyczajnego oraz konopi siewnych,

− 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych w uprawie: kapusty, cebuli, zbóż ozimych i jarych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie: rzepaku ozimego, cebuli, kapusty, zbóż ozimych i jarych,

− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie: kukurydzy w tym kukurydzy cukrowej i ziemniaka, lnu zwyczajnego, konopi siewnych,

− 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie jabłoni (zastosowania późne),

− 40 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie jabłoni (zastosowania wczesne), aronii oraz chmielu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary – 28 dni,
 • Chmiel – 14 dni,
 • Ziemniak, kukurydza, kukurydza cukrowa, aronia, jabłoń, cebula, kapusta głowiasta – 7 dni,
 • Len zwyczajny i konopie siewne – nie dotyczy (uprawy przeznaczone wyłącznie dla przemysłu włókienniczego)

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0*C – 30*C, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Wypłukać usta.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.