DEVRINOL 450 SC

O produkcie

Devrinol 450 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w uprawie rzepaku ozimego, pomidora, kapusty głowiastej, truskawki, agrestu, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i porzeczki białej.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Zawartość substancji czynnej

 • napropamid (związek z grupy amidów) – 450 g/l (40,87%).

Działanie na chwasty

Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania. Nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną. Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów.

Chwasty wrażliwe w dawce 2 l/ha:

 • gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, tasznik pospolity, wiechlina roczna

Chwasty wrażliwe w dawce 2,5-3 l/ha:

 • chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumianek pospolity (w dawce 3 l/ha), szarłat szorstki, tasznik pospolity.

Chwasty wrażliwe w dawce 4-6 l/ha:

 • fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdest plamisty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średnio wrażliwe w dawce 2 l/ha:

 • gorczyca polna, starzec zwyczajny

Chwasty średnio wrażliwe w dawce 2,5-3 l/ha:

 • jasnota różowa, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe w dawce 3 l/ha:

 • miotła zbożowa, przytulia czepna, samosiewy zbóż (słabo zwalcza samosiewy zbóż kiełkujące z głębszych warstw gleby).

Chwasty odporne w dawce 3 l/ha:

 • dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, perz właściwy

Uwaga

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie, głęboko korzeniące się są odporne na środek.

Stosowanie środka

RZEPAK OZIMY

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Środek stosować przed siewem roślin, na wilgotną, dobrze uprawioną (bez grud) glebę. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać rzepak.

  lub

  – przed siewem rzepaku ozimego, na wilgotną, dobrze uprawioną (bez grud) glebę, a następnie wysiać rzepak

  lub
  – po siewie, ale przed wschodami roślin rzepaku (BBCH 00 do BBCH 08), na wilgotną, dobrze uprawioną (bez grud) glebę.

 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

POMIDOR Z ROZSADY

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -3,0 l/ha
 • Środek stosować przed posadzeniem roślin pomidora. Bezpośrednio po zabiegu środek wymieszać z glebą na głębokość 2-3 cm.
 • Na niektórych roślinach może wystąpić krótkotrwałe spowolnienie wzrostu posadzonej rozsady i niewielkie przejaśnienia. Objawy te szybko ustępują i nie wpływają na plonowanie i jakość owoców.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

KAPUSTA GŁOWIASTA Z ROZSADY

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
 • Środek stosować przed posadzeniem roślin. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość 2-3 cm.
 • Po zastosowaniu środka może wystąpić przejściowe ograniczenie wzrostu młodych roślin kapusty, które jednak nie ma wpływu na plonowanie.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

TRUSKAWKA

 • Na plantacjach nowo założonych środek stosować w około 4 miesiące po posadzeniu (po zbiorze owoców) (BBCH 97).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0-6,0 l/ha.
 • Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 12-17).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 4,0, l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:

Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych po opryskiwaniu, gleby nie spulchniać poza głębokość, na którą wprowadzono środek.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w

uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Agrest, malina, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała.

a) plantacje młode

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

b) plantacje starsze

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji krzewów owocowych lub późną jesienią, po zbiorze owoców (BBCH 91-99).

UWAGA:

 • Na plantacjach starszych środek powinien być stosowany nie później niż do 15 października.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Następstwo roślin

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać rośliny, do odchwaszczania których zaleca się przedmiotowy środek ochrony roślin.

Po zastosowaniu środka w dawce 3 l/ha, w przypadku typowego zmianowania (bez konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji) w następnym roku na polu tym można uprawiać różne gatunki roślin, jeśli od zastosowania środka minęło 12 miesięcy. Przed siewem konieczna jest orka na głębokość 20 cm.

Po zastosowaniu środka wiosną, jesienią nie uprawiać zbóż ozimych.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka Devrinol 450 SC nie stosować:

− na glebach zbrylonych lub przesuszonych.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. Należy zwracać szczególną uwagę na właściwą technikę opryskiwania, gdyż w miejscach nałożenia się cieczy użytkowej środka mogą wystąpić uszkodzenia zbóż uprawianych jako rośliny następcze.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku sporządzania cieczy użytkowej mieszaniny środków odmierzoną ilość środka Devrinol 450 SC wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem) następnie wsypać odważoną ilość środka Sencor Liquid 600 SC lub wlać odmierzoną ilość środka Command 480 EC do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową środka Devrinol 450 SC i dokładnie mieszając uzupełnić wodą do wymaganej ilości.

Opryskiwać opryskiwaczem wyposażonym w końcówki płaskostrumieniowe, pod ciśnieniem 2-3 atm.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego, pomidora i kapusty

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy truskawki, wiosennego i wczesnojesiennego zastosowania środka w dawce 4,0 l/ha w uprawie młodych plantacji agrestu, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej oraz wczesnojesiennego i późnojesiennego zastosowania środka w dawce 6,0 l/ha w uprawie starszych plantacji agrestu, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku późnojesiennego zastosowania środka w dawce 4,0 l/ha w uprawie młodych plantacji agrestu, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej oraz wiosennego zastosowania środka w dawce 6,0 l/ha w uprawie starszych plantacji agrestu, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych

− strefy ochronnej o szerokości 20 m lub

− zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego, pomidora, kapusty, truskawki, agrestu, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej:

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić następstwo roślin.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0*C – 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.