ROUNDUP FLEX 480

O produkcie

Roundup Flex 480 jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich).

Środek stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.

Herbicyd Roundup Flex 480 jest preparatem, który bardzo szybko pobierany jest przez rośliny, a substancja czynna środka szybko przemieszcza się do ich systemu korzeniowego, hamując wzrost i rozwój już w ciągu 1 doby. Może być stosowany w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Jest skuteczny przy temperaturze od 2 do 30°C. Wysoka temperatura w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza i dużym nasłonecznieniem przyśpieszają działania środka. Preparat wyróżnia również wysoka skuteczność działania w twardej wodzie. Może być aplikowany już godzinę po opadach deszczu.

Zawartość substancji czynnej

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej) – 480 g/l (35,75%)

Działanie na chwasty

Roundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:

 • dawka 1,125-1,5 l/ha*:
 • gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne,
 • dawka 1,5-2,25 l/ha: tobołki polne, wilczomlecz obrotny,
 • dawka 2,25-3,0 l/ha: maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, wiechlina roczna,
 • dawka 3,0-4,5 l/ha: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny, przytulia właściwa, przytulia pospolita, rdest ptasi, wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa, wierzbownica gruczołowata, wrotycz pospolity,
 • *dotyczy chwastów w fazie siewki
 • dawka 2,25-4,5 l/ha – leśne szkółki oraz przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne:
 • borówka czarna, dąb szypułkowy, grab pospolity, gwiazdnica pospolita, jeżyna fałdowana, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona, malina właściwa, orlica pospolita, poziewnik szorstki, przetacznik leśny, siódmaczek leśny, starzec leśny, trzcinnik piaskowy.

Chwasty odporne:

 • skrzyp polny.

Stosowanie środka

A. WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

W celu uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania perzu, wiosną nie wykonywać uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.

B. WIOSNĄ PO SIEWIE A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU ZWALCZENIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW

Kukurydza

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,25 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Cebula (z siewu)

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,125-1,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty, ale nie później niż 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

2. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i

dwuliściennych.

C. PRZED ZBIOREM PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO W CELU ZWALCZANIA CHWASTÓW

Pszenica ozima

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
 • W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w pszenicy ozimej i rzepaku ozimym wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

4. Środka nie stosować:

− w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,

− w zbożach przeznaczonych na materiał siewny,

− na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

D. PRZED ZBIOREM PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO W CELU PRZYSPIESZENIA ZBIORU (DESYKACJA)

Pszenica ozima

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Rzepak ozimy
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: W celu przyspieszenia zbioru środek stosować w pszenicy ozimej w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30% (BBCH 83-89), a przypadku rzepaku ozimego gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30% (BBCH 80-89).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

4. Środka nie stosować:

− w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,

− w zbożach przeznaczonych na materiał siewny,

− na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

E. ŚCIERNISKA – PO ZBIORZE PSZENICY OZIMEJ, JĘCZMIENIA OZIMEGO I RZEPAKU OZIMEGO, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

F. ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

Czarna porzeczka

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-4,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

G. LIKWIDACJA UGORÓW I ODŁOGÓW.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-3,75 l/ha. Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka:

wiosną

– w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy kwitnienia lub jesienią

– w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

H. UŻYTKI ZIELONE – ŁĄKI (rekultywacja).

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25- 4,5 l/ha Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów przez cały okres wegetacji.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

I. PRZYGOTOWANIE GLEBY POD SZKÓŁKI I UPRAWY LEŚNE.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,5 l/ha. Dawka preparatu zależna od uciążliwości występowania chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: Zabieg wykonać w czerwcu lub lipcu.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

J. SZKÓŁKI LEŚNE – 2-letnia uprawa sosny

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-3,75 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: Środek stosować w okresie sierpnia –września.

Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze do wysokości 50 cm, tak aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin. Zabieg wykonywać podczas bezdeszczowej, najlepiej słonecznej pogody, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 10°C.

 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 


A. PRZED ZBIOREM ROŚLIN STRĄCZKOWYCH (ŁUBIN BIAŁY, ŁUBIN ŻÓŁTY, ŁUBIN WĄSKOLISTNY, BOBIK, PELUSZKA, GROCH UPRAWIANY NA SUCHE NASIONA, FASOLA UPRAWIANA NA SUCHE NASIONA) W CELU ZWALCZANIA CHWASTÓW JEDNOROCZNYCH I WIELOLETNICH

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 3,0 l/ha. Dawkę środka dobrać w zależności od gatunku dominujących chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
 • W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem (BBCH 83 – 89), gdy wilgotność nasion osiąga 20 – 30 %.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

B. PRZED ZBIOREM ROŚLIN STRĄCZKOWYCH (ŁUBIN BIAŁY, ŁUBIN ŻÓŁTY, ŁUBIN WĄSKOLISTNY, BOBIK, PELUSZKA, GROCH UPRAWIANY NA SUCHE NASIONA, FASOLA UPRAWIANA NA SUCHE NASIONA) W CELU PRZYSPIESZENIA ZBIORU (DESYKACJA)

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 3,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania środka: W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem (BBCH 83 – 89), gdy wilgotność nasion osiąga 20 – 30 %.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UPRAWY SADOWNICZE

 • Orzech laskowy, orzech włoski
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Termin stosowania: Środek stosować do rozpoczęcia kształtowania się części jadalnej orzecha, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występowania chwastów.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (ścierniska)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Na polu gdzie stosowano herbicyd Roundup Flex 480 można uprawiać wszystkie rośliny.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środka nie stosować:

− przed wschodami chwastów,

− na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,

− na rośliny mokre,

−przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),

− podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– jeżeli jest to możliwe po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, ale nie wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu opryskiwania lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosowanie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

– Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

– Stosować odzież ochronną.

– W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

– Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

– Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

– Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

– dla ludzi – nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

– dla zwierząt – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

– pszenica ozima, rzepak ozimy, peluszka, groch uprawiany na suche nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona, – 7 dni;

– orzech laskowy, orzech włoski, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, jabłoń, porzeczka czarna, kukurydza, cebula, użytki zielone (łąki), przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, ściernisko, leśne szkółki sosny, ugory i odłogi, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

– 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

– Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie rośliny następczej można rozpocząć po 24 godzinach, gdy zwalczane są chwasty roczne i po 5 dniach, gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0°C – 30°C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.

W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.