Herbicydy na użytki zielone

Środki chwastobójcze na użytki zielone

Zachwaszczona łąka czy też pastwisko oznacza niższy plon gorszej jakości. Nie wszystkie rośliny rosnące na łące są dobre dla zwierząt, a niektóre z nich mogą powodować zatrucia. Firma PROCAM Polska ma do zaoferowania herbicydy na użytki zielone, które przeznaczone są do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, zarówno jednorocznych, jak również wieloletnich. W ofercie znajdują się zarówno herbicydy na łąki, jak również herbicydy na pastwisko. Oferowane środki chwastobójcze w stosunku do zwalczanych roślin wykazują działanie systemiczne. Stosuje się nalistnie przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz ręcznych