SPINTOR 240SC

O produkcie

SpinTor 240 SC jest środkiem owadobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w uprawie ziemniaka, kapusty głowiastej białej, kalafiora, brokuła, cebuli, pora, truskawki, borówki wysokiej, agrestu, maliny, jeżyny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, żurawiny oraz w uprawianym pod osłonami pomidorze i ogórku.

Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Działanie wgłębne dotyczy wyłącznie młodych liści.

Środek jest otrzymywany w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa. Substancja biologicznie czynna działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci szkodników.

Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, śmierć szkodnika następuje po upływie kilku godzin.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej

Spinosad: Spinozyn A, Spinozyn D (substancja z grupy makrocyklicznych laktonów) – 240 g/l (22,72 %)

Stosowanie środka

ZIEMNIAK

Larwy stonki ziemniaczanej

 • Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe larw. W razie konieczność zabieg powtórzyć.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,15 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika, na wyższe stadia rozwojowe larw i w przypadku bujnej łęciny ziemniaczanej.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka – rośliny warzywne w gruncie

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica

 • Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic. W razie konieczności zabieg powtórzyć.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,4 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub na starsze stadia rozwojowe gąsienic.
 • Liczba zabiegów: 1-3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wciornastek tytoniowiec

 • Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. W razie konieczności zabieg powtórzyć po ponownym zasiedleniu rośliny przez wciornastka (szczególnie wskazane jest przeprowadzenie zabiegu w okresie migracji wciornastka z cebuli na kapustę – załamywanie się szczypioru na cebuli).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 – 0,4 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura.
 • Liczba zabiegów: 1-3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

KALAFIOR

Bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica

 • Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic. W razie konieczności zabieg powtórzyć.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,4 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz na starsze stadia rozwojowe gąsienic.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

BROKUŁ

Bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica

 • Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic. W razie konieczności zabieg powtórzyć.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,4 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz na starsze stadia rozwojowe gąsienic.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

CEBULA

Wciornastek tytoniowiec

 • Termin stosowania środka: Zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 – 0,4 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

POR

Wciornastek tytoniowiec

 • Termin stosowania środka: Zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 – 0,4 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka – rośliny uprawiane pod osłonami

POMIDOR UPRAWIANY POD OSŁONAMI

Wciornastek zachodni

 • Termin stosowania środka: Opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych. W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni
 • Zalecana ilość wody: 300 – 2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

OGÓREK UPRAWIANY POD OSŁONAMI

Wciornastek zachodni

 • Termin stosowania środka: Opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych. W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 300 – 2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik .

Borówka wysoka, agrest, porzeczka biała, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, żurawina, truskawka, malina, jeżyna

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii) wciornastek różówek, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka

 • Termin stosowania: Zabieg środkiem SpinTor 240 SC wykonać od fazy pąków kwiatowych do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 51-89) z zachowaniem okresu karencji. W razie konieczności zabieg powtórzyć. W przypadku zwalczania muszki plamoskrzydłej oraz wciornastka różówka zabieg wykonać, gdy pojawią się postacie dorosłe i pierwsze larwy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń, a w przypadku zwalczania zwójki bukóweczki, zwójki siatkóweczki i zwójki różóweczki zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,32 – 0,4 l/ha Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 1200 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,32 – 0,4 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz na starsze stadia rozwojowe gąsienic.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pąków kwiatowych do końca fazy dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 51-89). Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1200 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) uprawiane w gruncie

Wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od ośmiu liści właściwych do chwili kiedy główki osiągają typową wielkość i twardość lub rośliny nie formujące główki osiągną typową masę liściową (BBCH 18-49). Zabieg wykonywać na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Seler korzeniowy uprawiany w gruncie, seler naciowy uprawiany pod osłonami

Liściolubka selerowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania środka:
– Seler korzeniowy – środek stosować od fazy gdy korzeń osiąga 40% typowej średnicy do fazy gdy

korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 44-49);
– Seler naciowy – środek stosować od osiągnięcia 40% masy liściowej do osiągnięcia 100% masy

liściowej typowej dla odmiany) (BBCH 44-49).
Zabieg wykonywać na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika, lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jarmuż uprawiany w gruncie, kalarepa uprawiana w gruncie

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od ośmiu liści właściwych do chwili kiedy rośliny uprawne osiągną typową wielkość, kształt i masę liści (BBCH 18-49). Zabieg wykonywać na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rukola uprawiana w gruncie, roszponka uprawiana w gruncie

Miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od ośmiu liści właściwych do chwili kiedy rośliny uprawne osiągną typową wielkość, kształt i masę liści (BBCH 18-35). Zabieg wykonywać na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szczypiorek uprawiany w gruncie

Wciornastki

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od momentu grubienia podstawy liści do początku powstawania pędu kwiatowego BBCH (40-47). Zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Czosnek, czosnek askaloński uprawiane w gruncie

Wciornastki

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania środka: środek stosować od momentu grubienia podstawy liści do początku powstawania pędu kwiatowego BBCH (40-47). Zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie

Wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 do 8 liści (BBCH 13-18). Zabieg wykonywać na najmłodsze stadia rozwojowe szkodnika. Zabieg wykonywać na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika, lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 10-14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szpinak uprawiany w gruncie, szczaw uprawiany w gruncie

Śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od ośmiu liści właściwych do chwili kiedy rośliny uprawne osiągną typową wielkość, kształt i masę liści (BBCH 18-49). Zabieg wykonywać na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Bakłażan uprawiany pod osłonami i w szklarni, papryka uprawiana pod osłonami i w szklarni, pomidor uprawiany pod osłonami i w szklarni

Skośnik pomidorowy, wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od początku fazy kwitnienia do stadium, gdy 70% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 61-71).W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym bakłażana uprawianego pod osłonami i w szklarni, papryki uprawianej pod osłonami i w szklarni oraz pomidora uprawianego w szklarni: 3.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym pomidora uprawianego pod osłonami: 4.

Grusza

Zwójka siatkóweczka, piędzik przedzimek

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka: Środek stosować w momencie wytwarzania i rozwoju liści i kwiatostanów a przed kwitnieniem drzew (<BBCH 59).
Liczba zabiegów: 1.

Zwójka siatkóweczka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować po kwitnieniu drzew (>BBCH 70). Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Strategia zarządzania odpornością:

−środek może być stosowany w sezonie wegetacyjnym nie więcej niż 3 razy w ziemniakach i warzywach uprawianych w gruncie oraz 4 razy w warzywach uprawianych pod osłonami oraz 2 razy w uprawach sadowniczych. Zabiegi wykonać przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania;

−unikać stosowania środka na następujące po sobie pokolenia szkodnika. Można stosować środek kilkakrotnie na to samo pokolenie;

−jeśli nie można precyzyjnie określić kolejnego pokolenia, nie stosować więcej niż 3 razy w zabiegach występujących po sobie i nie dłużej niż 30 dni.

2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 8° do 25°C.

3. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

4. Zabieg wykonać co najmniej na 4 godziny przed spodziewanym deszczem i co najmniej 12 godzin przed planowanym deszczowaniem plantacji.

5. Efekt działania środka jest widoczny po kilku dniach od momentu wykonania zabiegu.

6. Zabieg pod osłonami wykonywać w godzinach wieczornych.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

W celu uniknięcia zmycia produktu z liści ziemniaka, warzyw oraz roślin sadowniczych resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury wypryskać dopiero po obeschnięciu liści.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

UPRAWY W GRUNCIE

 • Niebezpieczne dla pszczół.
 • W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
 • Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.
 • Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

UPRAWY POD OSŁONAMI

 • Stosowanie pod osłonami możliwe tylko, gdy nie są obecne pszczoły lub inne owady zapylające.
 • Unikać narażenia pszczół na działanie środka.
 • Niebezpieczny dla stawonogów niebędących celem działania środka.
 • Unikać narażenia stawonogów niebędacych celem działania w uprawach pod osłonami.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

− 5 m w uprawie ziemniaka,

− 10 m w uprawie kapusty, kalafiora, brokuła, cebuli, pora, borówki wysokiej, truskawki, agrestu, maliny, jeżyny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, żurawiny,

− 20 m w uprawie pomidora i ogórka.

W przypadku uprawy ziemniaka, kapusty, kalafiora, brokuła, cebuli, pora, truskawki i żurawiny:

 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • W przypadku uprawy borówki wysokiej, agrestu, maliny, jeżyny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej:
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Cebula, por – 7 dni,
 • Ziemniak, kapusta, kalafior, brokuł, pomidor (pod osłonami), ogórek (pod osłonami), borówka wysoka, agrest, malina, jeżyna, porzeczka biała, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, żurawina – 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 5 – 30*C, w suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, unikać skrajnych temperatur.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.