FINDUS – REKORD POLSKI 06 sierpnia 2019

FINDUS – REKORD POLSKI NA NAJWIĘKSZY PLON PSZENICY OZIMEJ Z HEKTARA

 

1 sierpnia 2019 roku Gospodarstwo Rolne Bystrze, gm. Miłoradz (województwo pomorskie) we współpracy z doradcami PROCAM Polska Sp. z o.o. pod nadzorem sędziego z Biura Rekordów ustanowiło Rekord Polski w kategorii „Największy plon pszenicy ozimej z hektara”. Rekordowy plon w gospodarstwie wyniósł 10 531 kg pszenicy zebranej z hektara.

Pszenica ozima odmiany Findus w stopniu klasyfikacji C1 zaprawiona zaprawą Beret Trio 060 FS oraz preparatem zaprawowym do nasion SuperPower została zasiana 20 września 2018 roku w obsadzie 340 ziaren/m2, a przedplon stanowił rzepak ozimy. Przed siewem pole opryskano preparatem REWITAL PRO+ w celu przyśpieszenia rozkładu resztek pożniwnych. Odchwaszczanie plantacji wykonano jesienią. Zastosowano nawożenie podstawowe NPK – w tym także wiosną nawóz PROSAN NS w celu uzupełnienia nawożenia azotem i siarką. Nawożenie dolistne wykonano nawozami z serii PROLEAF, a także stymulatorem wzrostu imPROver+ oraz preparatem NHCaDELTA. Wiosną zastosowano trzy zabiegi ochrony fungicydowej.

 

Plantacja prowadzona była w oparciu o zalecenia agronomiczne doradców PROCAM. Zasiano pszenicę ozimą klasy A odmiany Findus.

Na polu zastosowano preparaty:

– na rozkład resztek pożniwnych REWITAL PRO+

– odchwaszczanie: Boxer 800EC, Kinara 500SC

– nawożenie: Sól Potasowa, Fosforan Amonu, Sól Potasowa 60%, Prosan NS 16/40/5, Saletra amonowa- Borealis

– ochrona fungicydowa:

T1 Ventur 300 SC+ Input 460 EC +Halny 200 EC,
T2
– Secardo XE 125EC,
T3
Caramba 60 SL+Buzz Ultra DF

– regulatory wzrostu: Stabilan 750SL, Moddus Start 250 DC

– nawożenie dolistne: PROleaf Makro P, PROLEAF MAX 4.0

– biostymulatory: imPROver+

– dodatkowo NHCaDELTA.

Szczegółowych informacji co do zastosowanego programu ochrony i nawożenia udzielają doradcy agronomiczni PROCAM z oddziałów firmy z terenu całego kraju do których kontakt można znaleźć na stronie internetowej: www.procam.pl/kontakt

 

Poniżej przekierowanie do oficjalnego Biura Rekordów z potwierdzeniem rekordu :

Największy plon pszenicy ozimej z hektara – Rekord Polski

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.