ZETROLA 100 EC

O produkcie

Selektywny herbicyd, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie
o działaniu układowym, pobieranym bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do
korzeni i rozłogów chwastów powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania
środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie
zamieraniem najmłodszych liści.
Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna propachizafop zaliczana jest do grupy A.

Zawartość substancji czynnej

Zawartość substancji czynnej: Propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,61%).
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: solwent nafta węglowodory ciężkie aromatyczne.

Działanie na chwasty

Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała.
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych lub samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę
herbicydową.
Burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch zielony, groch na suche nasiona, fasola,
kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka.
Wielkość dawki środka zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy
od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.
a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy
sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).
b) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha.
Termin stosowania:
Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH
13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy
strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).
c) zwalczanie perzu właściwego.
Termin stosowania:
Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.
Środek do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.
Pierwszy zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Drugi zabieg: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.
UWAGA:
Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu
środka.
ROŚLINY ROLNICZE
Burak cukrowy
Termin stosowania: zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu,
gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed
przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).
Rzepak ozimy
Termin stosowania: środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą
parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta)
(BBCH 12-30).
W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek w mieszaninie z adiuwantem
Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Zetrola 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Zetrola 100 EC 0,5 – 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha.
Uwaga:
Mieszanina środka z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza tylko chwasty roczne
i samosiewy zbóż.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Ziemniak

Termin stosowania: zabieg wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej od początku fazy
rozwoju pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby jest zakryta
(BBCH 10-35).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE
Groch uprawiany na świeże nasiona, groch uprawiany na suche nasiona
Termin stosowania: zabieg wykonać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3
liści (BBCH>12).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula
Termin stosowania:
Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści (BBCH 11-12). Plantacje nasienne opryskiwać po
wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm (BBCH 09-53).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Kapusta głowiasta
Termin stosowania: zabieg wykonać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów
jednoliściennych (BBCH>13).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Marchew, pietruszka
Termin stosowania: zabieg wykonać od fazy dwóch liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH>12)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Fasola
Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści
(BBCH>13).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ROŚLINY SADOWNICZE
Truskawka
Termin stosowania: zabieg wykonać po zbiorze owoców (BBCH 91-92).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Rzepak jary, mak lekarski, len zwyczajny, lnianka siewna, seler korzeniowy, pasternak,
brukiew, czosnek pospolity, cebula szalotka, brokuł, kapusta brukselska, bób, bobik, peluszka,
łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, burak pastewny, burak ćwikłowy
Termin stosowania:– Rzepak jary – zabieg wykonać od fazy 2 liści rzepaku do początku wydłużania pędu rzepaku jarego
(BBCH 12 – 30),
– Mak lekarski – zabieg wykonać od fazy 3 liści maku lekarskiego (od BBCH 13),
– Len zwyczajny, lnianka siewna – zabieg wykonać od fazy 3 liści lnu zwyczajnego i lnianki siewnej
(od BBCH 13),
– Seler korzeniowy – zabieg wykonać od fazy 2 liści selera korzeniowego (od BBCH 12),
– Pasternak – zabieg wykonać od fazy 2 liści pasternaku (od BBCH 12),
– Brukiew – zabieg wykonać od fazy 2 liści brukwi (od BBCH 12),
– Czosnek pospolity – zabieg wykonać po fazie 1-2 liści czosnku pospolitego (od BBCH 11-12),
– Cebula szalotka – zabieg wykonać w fazie 1-2 liści cebuli szalotki (BBCH 11-12),
– Brokuł – zabieg wykonać od fazy 3 liści brokułu (od BBCH 13),
– Kapusta brukselska – zabieg wykonać od fazy 3 liści kapusty brukselskiej (od BBCH 13),
– Bób – zabieg wykonać od fazy 3 liści bobu (od BBCH 13),
– Łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, peluszka, bobik – zabieg wykonać od fazy 3 liści
rośliny uprawnej (od BBCH 13),
– Burak pastewny, burak ćwikłowy – zabieg wykonać od fazy 2 liści właściwych (pierwszej pary
liści) do fazy, gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (od BBCH 12-35).
Wielkość dawki środka zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy
od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany. a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy
sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).
b) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha.
Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH
13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy
strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).
c) zwalczanie perzu właściwego
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.
Środek do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.
Pierwszy zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Drugi zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
Środek stosować gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-
16).
Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 (dawki dzielone).
Odstęp pomiędzy zabiegami: minimum 12 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie stosować:
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np. kukurydza, zboża),
– podczas długotrwałej suszy lub w temperaturze powietrza przekraczającej 27ºC.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest
to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i ochronę twarzy podczas sporządzania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne podczas wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Burak cukrowy, kapusta głowiasta, fasola, marchew, pietruszka, seler korzeniowy, pasternak, brokuł,
kapusta brukselska, burak pastewny, burak ćwikłowy – 28 dni.
Rzepak ozimy – 42 dni.
Ziemniak – 40 dni.
Groch zielony, groch na suche nasiona, bób, łubin (łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny),
peluszka, bobik – 45 dni.
Cebula, czosnek pospolity, cebula szalotka, brukiew – 30 dni.
Rzepak jary, mak lekarski, len zwyczajny, lnianka siewna – 90 dni.
Truskawka – nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić
rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0°C – 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Nie wywoływać wymiotów.
W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka, należy niezwłocznie zasięgnąć
porady medycznej (pokazać etykietę lub opakowanie).
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować sięz ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.