Herbicydy na buraki

Środki na chwasty w burakach

W bogatej ofercie naszej firmy znaleźć można wysokiej jakości środki chwastobójcze polecane przez znanych i cenionych na krajowym i zagranicznym rynku producentów. Oferta obejmuje zarówno herbicydy na buraki cukrowe, jak również herbicydy na buraki pastewne. Wśród oferowanych środków chwastobójczych znaleźć można także herbicydy na buraki ćwikłowe.

Czym pryskać buraki cukrowe na chwasty?

Środki oferowane przez PROCAM to preparaty o szerokim spektrum działania przeznaczone do zwalczania chwastów jednorocznych oraz wieloletnich zarówno jednoliściennych, jak i dwuliściennych. Można je stosować w uprawach wielkoobszarowych i małoobszarowych.

Kiedy najlepiej pryskać buraki?

Zabiegi herbicydowe w buraku cukrowym podobnie jak w innych uprawach mają na celu wyeliminowanie konkurencji chwastów. Daje to możliwość prawidłowego rozwoju roślin uprawnych. Z tego względu należy prowadzić odchwaszczanie buraków cukrowych jak najszybciej bez względu na fazę rozwojową roślin tego gatunku.

Kiedy zastosować pierwszy zabieg w burakach?

Pierwszy zabieg herbicydowy w burakach powinniśmy wykonać, gdy chwasty są we wczesnych fazach rozwojowych, czyli w fazie liścieni chwastów dwuliściennych. Pozwoli to na stworzenie optymalnych warunków do wzrostu młodych buraków.

Zwalczanie chwastów w zasiewach buraka

Zazwyczaj do ochrony herbicydowej buraków cukrowych potrzebne są 2, 3 zabiegi. Z powodów wspomnianych wyżej, kluczowy jest pierwszy oprysk na chwasty w burakach. Jednak do czasu zwarcia międzyrzędzi, możemy spodziewać się pojawienia się kolejnych chwastów.

Profesjonalna ochrona buraka cukrowego

Odchwaszczanie buraka cukrowego ma ogromne znaczenie dla osiąganego plonu. Dlatego warto poświęcić mu dużą uwagę. Dobór technologii powinien być oparty zarówno na wiedzy o gatunkach chwastów występujących na danym stanowisku w poprzednich sezonach, jak i na wnikliwej obserwacji plantacji. Pozwoli to dobrać właściwe herbicydy na buraki cukrowe jak i termin oraz liczbę potrzebnych zabiegów.

Zwalczanie chwastów w burakach cukrowych

Oprysk na buraki po siewie, choć nieodzowny i szalenie ważny dla ich rozwoju nie pozostaje bez wpływu na same buraki. Dlatego należy wybierać środki i terminy zabiegów zapewniające minimalny stres dla rośliny uprawnej.

Zwalczanie chwastów przed wschodami buraków

Na stanowiskach o dużej presji uciążliwych chwastów można wykonać przedsiewny zabieg herbicydowy z użyciem herbicydów totalnych w mieszaninie z substancjami doglebowymi.

Jakie chwasty występują w uprawie buraka?

W uprawie buraków głównym przeciwnikiem plantatorów są chwasty takie jak:

 • komosa biała,
 • szarłat szorstki,
 • samosiewy rzepaku,
 • przytulia czepna,
 • chwasty rumianowate,
 • rdesty,
 • chwastnica jednostronna,
 • owies głuchy,
 • samosiewy zbóż.

Do ich zwalczania zawsze należy używać środków chwastobójczych zarejestrowanych w uprawie buraka cukrowego. Bezwzględnie powinniśmy trzymać się zapisów zawartych w etykietach produktów. Pozwoli to uniknąć choćby fitotoksyczności.

Czym zwalczyć szarłat szorstki w burakach?

Jednym z groźniejszych chwastów w uprawie buraków jest szarłat szorstki. Z jego zwalczaniem dobrze radzą sobie środki zawierające m.in. metamitron. Jest to substancja czynna dobrze znana plantatorom buraków cukrowych, która oprócz szarłatu zwalcza wiele innych chwastów w burakach.

Jaki oprysk na chwasty w burakach ćwikłowych?

Środek chwastobójczy na buraki ćwikłowe ma do wykonania takie samo zadanie jak w wypadku buraków cukrowych. Można do tego zabiegu użyć środków zarejestrowanych do tej uprawy opartych choćby o wspomniany wyżej metamitron. Daje on możliwość wyeliminowania chwastów jeszcze przed wchodami buraków, co jest bardzo istotne dla ich właściwego wzrostu.

Środki ochrony roślin – burak

W naszej ofercie znajdują się środki do ochrony różnych podgatunków buraków. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wyboru produktów i ich stosowania możesz skontaktować się z naszymi doradcami, którzy są doświadczonymi profesjonalistami.

Źródła

 • Domaradzki K., Wróbel S., Możliwość łącznego stosowania ochrony herbicydowej oraz nawożenia mikroelementami w uprawie buraka cukrowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2006, 508, s. 47-53.
 • Kucharski M., Sadowski J., Domaradzki K., Nowe rozwiązania w stosowaniu herbicydów – wpływ na zanieczyszczenie środowiska glebowego. Roczniki Gleboznawcze. 2012, 13 (1), s. 36-38.
 • Löbmann A., Christen O., Petersen J., Development of herbicide resistance in weeds in a crop rotation with acetolactate synthase-tolerant sugar beets under varying selection pressure. Weed Research. 2019, 59 (6), s. 479-489.
 • Wesołowski M., Bętkowski M., Zachwaszczenie łanu buraka cukrowego w warunkach gospodarki bezobornikowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. 2000, 55, s. 231-238.
 • Woźnica Z., Idziak R., Waniorek W., Mikrodawki herbicydów – nowa opcja odchwaszczania buraków cukowych. Progress in Plant Protection. 2007, 47 (3), s. 310-315.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 10