TELDOR 500SC 500ML

O produkcie

TELDOR 500 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi.

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza sadowniczego, opryskiwacza polowego lub opryskiwacza ręcznego. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej

fenheksamid (związek z grupy hydroksyanilidów) – 500 g/l (42,73%)

Stosowanie środka – rośliny sadownicze

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego.

MALINA

Szara pleśń, zamieranie pędów maliny

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania środka: W zwalczaniu szarej pleśni zaleca się stosowanie środka od początku kwitnienia, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami (BBCH 60-89).
 • W zwalczaniu zamierania pędów maliny pierwszy zabieg wykonać gdy nowe pędy osiągną wysokość 20 cm (BBCH 32-89).
 • Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 8 dni
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

TRUSKAWKA

Szara pleśń

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania środka: W zwalczaniu szarej pleśni zaleca się stosowanie środka od fazy ukazania się pąków kwiatowych na dnie rozety, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami (BBCH 55-89).
 • Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Stosowanie środka – rośliny ozdobne

TULIPAN (w gruncie)

Szara pleśń

 • Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
 • Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – rośliny sadownicze

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

JEŻYNA, MALINOJEŻYNA

Szara pleśń, zamieranie pędów maliny

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania środka: W zwalczaniu szarej pleśni zaleca się stosowanie środka od początku kwitnienia, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami (BBCH 60-89).
 • W zwalczaniu zamierania pędów maliny pierwszy zabieg wykonać gdy nowe pędy osiągną wysokość 20 cm (BBCH 32-89).
 • Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 8 dni
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

PORZECZKA BIAŁA, PORZECZKA CZARNA, PORZECZKA CZERWONA, BORÓWKA WYSOKA (AMERYKAŃSKA), AGREST, ŻURAWINA

Szara pleśń

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania środka: W zwalczaniu szarej pleśni zaleca się stosowanie środka od fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych (zbite grono) obok rozwiniętych liści, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami BBCH 55-89).
 • Zalecana ilość wody: maksymalnie 2000 l/ha.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • malina, jeżyna, malinojeżyna – 7 dni;
 • truskawka – 1 dzień;
 • porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, borówka wysoka, agrest, żurawina – 3 dni;
 • rośliny ozdobne – nie dotyczy.
 1. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
 2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
 3. Środek zawiera substancję czynną fenheksamid, należącą do grupy inhibitorów syntezy steroli (SBI) – inhibitory keto-reduktazy (KRI) (grupa FRAC 17).
 4. W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się stosować środek tylko zapobiegawczo, przemiennie ze środkami z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
 5. Ponadto stosowanie środka pojedynczo powinno być częścią przyjętego programu ochrony i ograniczone w następujący sposób:
  • maksymalnie 1 zabieg środkiem – w programie składającym się z 3 zabiegów w sezonie;
  • maksymalnie 2 zabiegi środkiem – w programie składającym się z 4-5 zabiegów w sezonie;
  • w przypadku programu składającego się z 6 i więcej zabiegów, środek zastosować pojedynczo do maksymalnie 1/3 zabiegów, obejmujących zwalczanie szarej pleśni.
 6. W przypadku zastosowania środka w mieszaninie należy dobrać drugi środek w ten sposób, aby był on skuteczny w zwalczaniu szarej pleśni przy aplikacji pojedynczo. Taką mieszaninę należy maksymalnie do połowy przewidzianych w sezonie zabiegów w zwalczaniu tej choroby.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 1. Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
 2. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
 3. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 4. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
 5. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

 • Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Stosować rękawice ochronne podczas wkraczania na obszar poddany zabiegowi. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

Truskawka, tulipan:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Malina, jeżyna, malinojeżyna, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, borówka wysoka (amerykańska), żurawina, agrest:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych strefy ochronnej o szerokości:

 • 5 m lub
 • 3 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

 • Chronić przed dziećmi.
 • Środek ochrony roślin przechowywać:
  • w oryginalnych opakowaniach,
  • w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
  • w temperaturze 0-30°C.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.