ATLANTIS 12 OD

O produkcie

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 2 g/l,

mezosulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/l.

Jak działa Atlantis 12 OD?

Środek chwastobójczy Atlantis 12 OD to koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD) o działaniu układowym, który przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów. Pobierany jest przede wszystkim przez liście, w mniejszym stopniu również przez korzenie. Substancje czynne preparatu tworzą: jodosulfuron metylosodowy i mezosulfuron metylowy, które po bezpośrednim kontakcie z chwastem transportowane są po całej roślinie. Stosowanie herbicydu przyczynia się do zahamowania wzrostu i dalszego rozwoju uciążliwych chwastów.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne jodosulfuron metylosodowy i mezosulfuron metylowy zaliczane są do grupy B.

Działanie na chwasty

Środek zawiera dwie substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania wzrostu i rozwoju chwastów.
Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów i jest transportowany po całej roślinie.

Widocznymi objawami działania środka są: wstrzymanie wzrostu chwastów w ciągu pierwszych kilku dni po zabiegu, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne zamieranie roślin. Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4–6 tygodni po zabiegu.
Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie 2–3 liści.

Chwasty wrażliwe w dawce 0,9–1,2 l/ha np: owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec polny.

Chwasty wrażliwe w dawce 0,45–0,6 l/ha np: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian

polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe np: fiołek polny, mak polny, przetaczniki.

Chwasty odporne np: przytulia czepna, rdesty.

W jakich uprawach można stosować środek Atlantis 12 OD?

Herbicyd selektywny Atlantis 12 OD stosuje się do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych chwastów dwuliściennych w: 

 • Pszenicy ozimej
 • Pszenżycie ozimym. 

Stosuje się go również w celu eliminacji zagrożenia ze strony chwastów w uprawie żyta.

Jakie chwasty zwalcza Atlantis 12 OD?

Herbicyd selektywny Atlantis 12 OD wykorzystywany jest w celu eliminacji chwastów jednoliściennych i niektórych chwastów dwuliściennych. Wysoką skuteczność działania wykazuje w stosunku do następujących agrofagów:

 • Fiołek polny i trójbarwny,
 • Gorczyca polna,
 • Gwiazdnica pospolita,
 • Mak polny,
 • Rdesty,
 • Miotła zbożowa,
 • Maruna bezwonna. 

Preparat polecany jest również do zwalczania komosy białej, owsa głuchego, przetacznika bluszczykowego i perskiego, tasznika pospolitego, tobołków polnych, wyczyńca polnego i wielu innych gatunków chwastów.

Kiedy stosować herbicyd Atlantis 12 OD?

Najskuteczniejsze działanie selektywnego środka chwastobójczego Atlantis 12 OD widoczne jest w początkowych fazach rozwoju chwastów – zwłaszcza w fazie 2–3 liści. Całkowite zamieranie chwastów ma miejsce w ciągu 4–6 tygodni od przeprowadzenia zabiegu.

Jak stosować Atlantis 12 OD?

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub samobieżnych. W przypadku preparatu Atlantis 12 OD zaleca się opryskiwanie średnio kroplowe. Herbicyd należy stosować wiosną, zaraz po rozpoczęciu wegetacji roślin – od początku fazy krzewienia do fazy, gdzie zaobserwować można pierwsze kolanko, które znajduje się minimum 1 cm nad węzłem krzewienia.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45–1,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji roślin od początku fazy krzewienia, gdy widoczne jest pierwsze rozkrzewienie do fazy gdy pierwsze kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 21–31).

Zalecenia szczegółowe:

 • Do zwalczania miotły zbożowej i wrażliwych chwastów dwuliściennych środek stosować w dawce 0,45–0,6 l/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju).
 • Do zwalczania owsa głuchego, stokłosy żytniej, wyczyńca polnego środek stosować w dawce 0,9–1,2 l/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju).

Żyto

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji roślin od początku fazy krzewienia, gdy widoczne jest pierwsze rozkrzewienie do fazy gdy pierwsze kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 21–31).

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1.

Atlantis 12 OD – temperatura stosowania

W przypadku środka chwastobójczego Atlantis 12 OD minimalna temperatura potrzebna do wykonania zabiegu powinna wynosić 6–10 °C, z kolei temperatura maksymalna nie powinna przekraczać wartości 20 °C.

Z czym można mieszać Atlantis 12 OD?

W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w uprawach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, preparat Atlantis 12 OD może być stosowany ze środkami takimi jak:

 • Grodyl 75 WG,
 • Sekator 125 OD,
 • Mustang 306 SE,
 • Granstar 75 WG.

By zastosować środek w połączeniu z innymi preparatami, należy dokładnie zapoznać się z informacjami podanymi przez producenta.

Ile kosztuje Atlantis 12 OD?

Koszt preparatu Atlantis 12 OD uzależniony jest od wielkości opakowania, poza tym cena środka może różnić się w zależności od miejsca zakupu. O cennik produktu zapytać można poprzez zakładkę Kontakt, poza tym informacje na temat ceny herbicydu uzyskać można pod numerem telefonu: +48 58 762 80 30.

Gdzie kupić Atlantis 12 OD?

Środek chwastobójczy Atlantis 12 OD dostępny jest w punktach sprzedaży zlokalizowanych na terenie całego kraju. Dane kontaktowe do poszczególnych sklepów tworzących sieć sprzedaży znaleźć można w zakładce – Kontakt.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę jarą.

Atlantis 12 OD – opinie

Preparat Atlantis 12 OD posiada liczne pozytywne opinie, które stanowią potwierdzenie wysokiej skuteczności działania środka w stosunku do pojawiających się na polach z pszenicą ozimą, pszenżytem ozimym oraz żytem i konkurujących z nimi o wodę, światło i składniki odżywcze chwastów.

Zalety środka Atlantis 12 OD

Stosowanie preparatu chwastobójczego Atlantis 12 OD w uprawach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta oznacza wiele korzyści, do których zalicza się: 

 • Szeroki zakres zwalczanych chwastów,
 • Szybkie działanie,
 • Wysoką skuteczność działania w przypadku chwastów szybko rosnących, 
 • Dobrą przyczepność do powierzchni liści,
 • Możliwość przygotowania mieszanin zbiornikowych.

Środek Atlantis rozkłada się ponadto w glebie i nie stwarza zagrożenia dla uprawianych następczo roślin.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.

2. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych, które przemijają najdalej po 3 tygodniach i które nie wpływają ujemnie na plon i jego parametry.

3. Środka nie stosować:

 • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
 • przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
 • w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

 • 10 m lub
 • 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0ºC – 30ºC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.