LABRADOR EXTRA 50 EC

O produkcie

LABRADOR EXTRA 50 EC to środek chwastobójczy, herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chizalofop-p-etylowy została zaklasyfikowana do grupy A.

Zawartość substancji czynnej

chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,42%)

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pierwsze efekty działania środka widoczne
są po upływie około 7 dni, a pełny efekt działania w zależności od przebiegu pogody jest widoczny po około 2-3 tygodniach. Niska temperatura wydłuża efekt działania środka a chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.

Dawka 0,75 l/ha

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona.

Chwasty średnioodporne: perz właściwy.

Chwasty odporne: życica trwała.

Dawka 1,5 l/ha

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona.

Dawka 2,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy

Termin stosowania:

– jesienią, gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12)
lub
– wiosną, po ruszeniu wegetacji, ale nie później niż do początku fazy rozwoju pąków kwiatowych (fazy „zielonego pąka”) (do BBCH 50).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Burak cukrowy (plantacje produkcyjne)

Termin stosowania:
Środek stosować, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12 35).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Ziemniak

Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach ziemniaka, po zakończeniu uprawy między rzędowej, ale przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 20-34).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary
Termin stosowania:
Środek stosować wiosną od fazy 2 liścia do początku fazy rozwoju pąków kwiatowych (fazy „zielonego pąka”) (BBCH 12 – 50)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak pastewny
Termin stosowania:
Środek stosować, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Truskawka
Termin stosowania:
Środek stosować:
– przed kwitnieniem od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 11-59)
lub
– po zbiorze owoców, od początku fazy tworzenia pąków w pachwinach liści do końca fazy, gdy stare liście zamierają (BBCH 91 -97).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Poziomka
Termin stosowania:
Środek stosować po zbiorze owoców, od początku fazy tworzenia pąków w pachwinach liści do końca fazy, gdy stare liście zamierają (BBCH 91 -97).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula uprawiana z siewu
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy wyraźnie widocznego 1-go liścia właściwego (> 3 cm) do fazy, gdy widocznych jest 9 liści (BBCH 11-19).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy rozwiniętego 1-go liścia właściwego do fazy, gdy korzeń całkowicie się rozwinie i osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 11- 49)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Seler korzeniowy, rzepa biała, rzepa czarna, chrzan, burak ćwikłowy, brukiew jadalna
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 2-go liścia właściwego do fazy 5-go liścia właściwego (BBCH 12-15).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 4-go liścia właściwego do fazy 9-go liścia właściwego (BBCH 14-19).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Fasola szparagowa
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy rozwiniętego 3-go liścia właściwego (pierwszy liść trójlistkowy) do fazy widocznego pierwszego pędu bocznego (BBCH 13-21).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, rzepak jary – 60 dni
Burak cukrowy, burak pastewny – 110 dni
Ziemniak – 45 dni
Truskawka (oprysk przed kwitnieniem) – 40 dni
Truskawka, poziomka (oprysk po kwitnieniu) – nie dotyczy
Marchew, fasola szparagowa – 40 dni
Cebula uprawiana z siewu – 42 dni
Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – 87 dni
Seler korzeniowy, rzepa biała, rzepa czarna, chrzan, burak ćwikłowy, brukiew jadalna – 56 dni

1. Strategia zarządzania odpornością.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –
stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie
chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego
(ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów
szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów
(o różnym mechanizmie działania),
– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego
rośliny uprawnej,
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia
chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na
inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem
zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
2. Środka nie stosować:
– w okresie suszy,
– na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,
– gdy temperatura powietrza przekracza 27oC,
– przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,
– podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne zwłaszcza jednoliścienne.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
4. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać uprawy mechanicznej przez miesiąc.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając.
Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczająca przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka, konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w oryginalnych opakowaniach,
– w sposób uniemożliwiający kontakt z: żywnością, napojami lub paszą, skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– z dala od źródeł ciepła,
– w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0 – 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

 

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w oryginalnych opakowaniach,
– w sposób uniemożliwiający kontakt z: żywnością, napojami lub paszą, skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– z dala od źródeł ciepła,
– w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0 – 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.