Fungicydy na buraki

Środek grzybobójczy na buraki

W naszej ofercie znaleźć można środki grzybobójcze przeznaczone do stosowania na plantacjach buraków. Preparaty z naszego portfolio charakteryzują się szerokim spektrum działania oraz wysoką skutecznością. Nasza bogata oferta obejmuje zarówno fungicydy na buraki cukrowe, jak i na buraki pastewne. Wśród oferowanych środków grzybobójczych znaleźć można także fungicydy na buraki ćwikłowe.

Zwalczanie chorób grzybowych w buraku cukrowym

Choroby grzybowe buraków cukrowych prowadzą do znacznego pogorszenia jakości i wielkości plonów. Stosowanie środków grzybobójczych w uprawie buraków zapewni roślinom ochronę przed tymi patogenami. Fungicydy na buraki stosuje się zapobiegawczo, interwencyjnie oraz wyniszczająco.

Zabiegi fungicydowe w buraku cukrowym

Choroby buraka mogą być powodem znacznego obniżenia plonu. Wpływają także na zmniejszenie zawartości cukru, dlatego właściwa ochrona fungicydowa buraków ma kolosalne znaczenie ekonomiczne. Środki grzybobójcze na buraki powinny być stosowane zgodnie z zapisami zawartymi w etykietach produktów.

Najczęstsze choroby buraka

Największe znaczenie gospodarcze mają chwościk buraka i brunatna plamistość liści. Są to jednocześnie choroby atakujące plantacje buraka cukrowego jako pierwsze. Nieco później możemy spodziewać się infekcji alternariozami, rdzą buraka i mączniakiem prawdziwym.

Kiedy najlepiej pryskać buraki?

Ochrona buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi na ogół wymaga wykonania dwóch zabiegów fungicydowych. Pozwala to na zabezpieczenie roślin przed patogenami i chroni plon. Podobnie jak w przypadku zwalczania zagrożeń ze strony grzybów w innych uprawach, także ochrona fungicydowa buraków cukrowych jest najskuteczniejsza do momentu pojawienia się pierwszych objawów chorób.

Czym zwalczać chwościka w buraku?

Zwalczanie chwościka buraka wykonujemy przy użyciu fungicydów zawierających triazole np. Tetrakonazol, tebukonazol, a zwłaszcza difenokonazol, także substancje z grupy strobiluryn. Zastosowanie zabiegów fungicydowych z wykorzystaniem substancji z różnych grup chemicznych podnosi skuteczność i zwiększa spektrum zwalczanych chwastów. Zapobiega także powstawaniu odporności na środki grzybobójcze na chwościk i inne choroby.

Ochrona buraków ćwikłowych przed chorobami

Choroby kojarzone z burakiem cukrowym jak na przykład chwościk buraka, czy mącznik prawdziwy występują także na burakach czerwonych. Ochrona buraka ćwikłowego wymaga zastosowania fungicydów zarejestrowanych dla tej uprawy. Dlatego zawsze należy kierować się zapisami zawartymi w etykiecie preparatu grzybobójczego na buraki.

Źródła

  • Briere S. C., Franc G. D., Kerr E. D., Fungicide sensitivity characteristics of Cercospora beticola isolates recovered from the high plains of Colorado, Montana, Nebraska, and Wyoming. 2. Mancozeb, propiconazole, and azoxystrobin. Journal of Sugar Beet Research. 2003, 40 (1/2), s. 53.
  • Gado E. A. M., Management of Cercospora leaf spot disease of sugar beet plants by some fungicides and plant extracts. Egyptian Phytopathological Society Giza Egypt. 2007, 35 (2), s. 1-10.
  • Hudec K., Mihók M., Roháčik T., Mišľan Ľ., Sensitivity of Cercospora beticola to fungicides in Slovakia. Acta fytotechn zootechn. 2020, 23 (3), s. 147-154.
  • Kiniec A., Pieczul K., Piszczek J., Ocena zasadności stosowania tiofanatu metylowego w zwalczaniu chwościka buraka (Cercospora beticola Sacc.) na podstawie analizy RFLP. Progress in Plant Protection. 2019, 59 (4), s. 252-257.
  • Kiniec A., Pieczul K., Świerczyńska I., Górski D., Perspektywy chemicznego zwalczania chwościka buraka (Cercospora beticola Sacc.) na podstawie badań laboratoryjnych. Progress in Plant Protection. 2021, 61 (2), s. 113-120.
  • Kiniec A., Piszczek J., Sitarski A., Chwościk buraka cukrowego (Cercospora beticola Sacc.) Część II. Zapobieganie występowaniu, ochrona przed chwościkiem, odporność na fungicydy. Progress in Plant Protection. 2019, 59 (1), s. 38-45.
  • Osińska B., Obecny stan badań nad chorobami buraka i ich zwalczaniem. Postępy Nauk Rolniczych. 1991, 38 (1/2), s. 51-67.
  • Rossi V., Battilani P., Chiusa G., Giosuè S., Languasco L., Racca P., Components of rate-reducing resistance to Cercospora leaf spot in sugar beet: incubation length, infection efficiency, lesion size. Journal of Plant Pathology. 1999, 81 (1), s. 25-36.
  • Wolf P. F. J., Verreet J. A., An Integrated Pest Management System in Germany for the Control of Fungal Leaf Diseases in Sugar Beet: The IPM Sugar Beet Model. American Physical Society Journal. 2007, 86 (4), s. 336-344.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2