Pszenica jara FEELING

Hodowca: Lemaire Deffontaines

Odmiana: Pszenica jara oścista

Rejestracja: EU 2009

Cechy wyróżniające:

  • średnio wczesna, oścista, odmiana jakościowa (A),
  • bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna,
  • ekstremalnie wysoka wartość wypiekowa chleba,
  • wysoka zawartość glutenu,
  • dobry profil zdrowotnościowy – wysoka tolerancja na: mączniaka, rdze żółtą oraz fuzariozy kłosa,
  • bardzo dobre krzewienie,
  • niskie rośliny o niskiej skłonność do wylegania,
  • wytrzymała na przymrozki wiosenne,
  • wysoka waga hektolitra,

Cechy agronomiczne:
(wyniki podane są w skali od 1 do 9, gdzie 1 to cecha najmniej korzystna, a 9 – najbardziej korzystna)

Termin kłoszenia: 6,7
Wysokość roślin: 6,0
Odporność na wyleganie: 7,9
Dojrzałość: 7,0
Odporność na porastanie: 5,0
MTZ: 7,0

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy: 8,5
Rdza brunatna: 7,0
Rdza żółta: 8,0
Brunatna plamistość liści: 7,0
Septorioza liści: 7,0
Septorioza plew: 7,5
Fusarioza kłosa: 8,0
Choroby podstawy źdźbła: 7,9

Jakość ziarna

Liczba opadania: 8,0
Zawartość białka: 6,5
Zawartość gluten: 8,0
Gęstość ziarna: 7,5
Wskaźnik sedymentacji: 8,5

Wymagania agrotechniczne

Wymagania glebowe: średnie
Tolerancja na zakwaszenie gleby: 5,0
Przydatność jako przewódka: +++
Zalecana norma wysiewu roślin/m2: 380-420
Ilość wysiewu kg/ha: 170-190


ODMIANY Feeling. F KWS Aurum, D2) KWS Collada, D Sensas, F SW Kadrilj, S SW Kronjet, S Trappe, D
Oścista/Bezostna O B B O B B B
Wyrzucanie kłosa 5 3 5 6 5 5 3
Dojrzałość 4 2 5 4 5 5 3
Wysokość roślin 6 5 5 6 5 5 5
Wyleganie 7 8 7 7 8 7 8
Porastanie 6 8 7 8 6 6 7
Mączniak 8 6 8 4 7 8 6
Rdza brunatna 5 8 4 2 5 3 5
Rdza żółtawa 7 7 5 6 8 8 4
Septorioza liści pszenicy 4 6 4 4 5 5 6
Septorioza paskowana liści pszenicy 5 6 6 6 5 5 6
Fuzarium na kłosie 6 7 7 6 6 6 6

 

Rewelacyjny plon w doświadczeniach urzędowych – Francja 2013-2014 ⇒→ 129 % wzorca

2013 plon dt/ha 2013 % wzorca 2013 % wzorca 2014
FEELING(LD BTP7) 62,15 116,45 139,78
Triso 50,62 94,65 72,95
Sensas 56,22 105,35 127,05

 

 

Feeling SW Kadrilj KWS Scirocco KWS Colada
Kujawy 2014 (CZ)
Plon ziarna w stosunku
do wzorca 100=7,87 t/ha
126 104 99 96
Gleisdorf 2014 (AT)
Plon ziarna w stosunku
do wzorca 100=6,38 t/ha
106 85 118 97

 

Wyniki planowania odmian pszenicy jarej 2014 PROCAM Polska

Poziom a1 Poziom a2
wzorzec dt/ha 61,3 88,2 67,3 65,3 98,5 75,4
Miejscowość Łęczna Wrócikowo Śrem Łęczyna Wrócikowo Śrem
Feeling 103 102 105 108 103 109
Tybalt 101 97 98 106 98 100
KWS Torridon 99 100 104 98 101 103
Kandela 94 98 103 94 93 106