PROTEUS 110 OD 5L

O produkcie

PROTEUS 110 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w brokule, buraku cukrowym, grochu, kalafiorze, kapuście brukselskiej, kapuście głowiastej, kapuście pekińskiej, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, marchwi, rzepaku ozimym, ziemniaku. W roślinie działa systemicznie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

tiachlopryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 100 g/l

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 10 g/l

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: alkiloarylosulfonian

Opis działania

PROTEUS 110 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w brokule, buraku cukrowym, grochu, kalafiorze, kapuście brukselskiej, kapuście głowiastej, kapuście pekińskiej, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, marchwi, rzepaku ozimym, ziemniaku. W roślinie działa systemicznie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Stosowanie środka

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.

 • Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym (BBCH 51) i nie później niż do widocznych pierwszych owoców (BBCH 70).
 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 – 0,4 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.


Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek.

 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, lecz nie wcześniej niż od połowy fazy formowania łodygi (BBCH 30).
 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słodyszek rzepakowy.

 • Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego.
 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Chowacz czterozębny.

 • Termin stosowania: opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego.
 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik).

 • Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.


Burak cukrowy

Mszyca trzmielinowo-burakowa, mszyca brzoskwiniowo – ziemniaczana,

 • Termin stosowania: stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50 % powierzchni gleby (BBCH 35).
 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku licznego wystąpienia szkodnika.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

Pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka

Termin stosowania:

Pchełka burakowa – opryskiwać z chwilą pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zaraz po zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń na blaszkach liściowych, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35).

Śmietka ćwiklanka – zabieg należy wykonać w okresie wylęgania się larw pierwszego pokolenia, zgodnie z sygnalizacją, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35).

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 l/ha.
 • Wyższą dawkę stosować w przypadku silnej presji ze strony szkodnika.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Groch

Strąkowiec grochowy

 • Termin stosowania: środek stosować w początkowym okresie dojrzewania nasion w strąkach.
 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.


Kapusta głowiasta

Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica

 • Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika.
 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.


Marchew

Bawełnica topolowo- marchwiowa, połyśnica marchwianka

 • Termin stosowania: w zwalczaniu bawełnicy topolowo-marchwiowej stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc (widoczna biała wata).
 • W zwalczaniu połyśnicy marchwianki stosować w okresie lotu muchówek wyznaczanego na podstawie odłowu na żółte tablice lepowe.
 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.


Kukurydza

Ploniarka zbożówka.

 • Termin stosowania: opryskiwać w chwili zrównania się długości trzeciego liścia z długością liścia drugiego.
 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Omacnica prosowianka.

 • Termin stosowania: zabieg wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania wiechy.
 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte)

Termin stosowania:

1) Na terenach znajdujących się w strefie zasiedlenia albo ryzyka określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, stosować do pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia albo do drugiego zabiegu, który należy wykonać w 7 do 14 dni później.

2) Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zabieg wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w związku ze stwierdzeniem występowania szkodnika zgodnie z sygnalizacją.

 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik


Brokuł

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.

 • Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kalafior

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.

 • Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kapusta brukselska

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.

 • Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kapusta pekińska

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.

 • Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kukurydza cukrowa

Omacnica prosowianka.

 • Termin stosowania: zabieg wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania wiechy.
 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

2. Zabiegi środkiem Proteus 110 OD wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej zawartością opakowania wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Następnie dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować środka na rośliny pokryte spadzią. Na uprawach kwitnących roślin i tam gdzie występują kwitnące chwasty środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.

W przypadku uprawy ziemniaka

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy buraka cukrowego

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

– 10 m od zbiorników i cieków wodnych lub

– 5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

– 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

– 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub

– 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W przypadku uprawy grochu, kapusty lub marchwi

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

– 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

– 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub

– 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.

W przypadku uprawy kukurydzy (w tym kukurydzy cukrowej)

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

– 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawki 0,5 l/ha;

– 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawki 0,75 l/ha.

W przypadku uprawy brokuła, kalafiora, kapusty brukselskiej, kapusty pekińskiej

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Groch, kapusta głowiasta, marchew – 7 dni,
 • Ziemniak, kukurydza cukrowa, brokuł, kalafior, kapusta pekińska, kapusta brukselska – 14 dni, Burak cukrowy, kukurydza – 30 dni,
 • Rzepak ozimy – 45 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

– w pojemniku szczelnie zamkniętym,

– w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,

– w temperaturze 0-30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.