ErucaSTOP

O produkcie

Preparat mikrobiologiczny tworzący niekorzystne warunki do żerowania gąsienic. Zawiera wyspecjalizowane izolaty bakterii z rodzaju Bacillus sp. W wyniku jego zastosowania poprawia się zdrowotność roślin oraz wspomaganiu ulegają procesy regeneracyjne po uszkodzeniach spowodowanych przez gąsienice w uprawach sadowniczych, warzywniczych oraz roślin ozdobnych. Bakterie zawarte w preparacie ErucaSTOP są zdolne do zmiany warunków środowiska, które stają się niekorzystne dla rozwoju szkodliwych owadów.