OtiorSTOP

O produkcie

Preparat mikrobiologiczny tworzący niekorzystne warunki do żerowania opuchlaków. Poprawia środowisko glebowe w sąsiedztwie korzeni roślin takich jak truskawki, winorośla, maliny, borówki, porzeczki, agrest, które są narażone na żerowanie larw opuchlaków (Otiorhynchus). Zawarte w preparacie mikroorganizmy i wyciągi roślinne stymulują wzrost korzeni i zmieniają warunki glebowe, czyniąc je niekorzystnym dla rozwoju larw opuchlaków. Zastosowanie preparatu wpływa na poprawę zdrowotności, ograniczenie liczby roślin porażonych przez larwy opuchlaka oraz poprawia wielkość i jakości plonu.

Dawkowanie

Truskawki, maliny, borówki, porzeczki, agrestu, winorośla – 100 g/ha. Zaleca się przeprowadzenie 3 zabiegów w sezonie.

Sposób stosowania

Przygotowanie cieczy roboczej:
Preparat 100 g rozpuścić w 400-600 l wody. Zaleca się stopniowe wsypywanie preparatu do mieszalnika przy włączonym mieszadle. Przygotowanym roztworem opryskać 1 ha uprawy.

Przykładowe metody aplikacji

Truskawka: zalecane niskie ciśnienie oprysku i gruba kropla. Malina, borówka, porzeczka, agrest, winorośla: oprysk przy użyciu belki herbicydowej, fertygacja.