BIOPOLIN

O produkcie

Wabienie pszczół

Biopolin® jest mieszaniną kilku związków pochodzenia naturalnego, między innymi składników olejków eterycznych, które w precyzyjnie dobranych proporcjach pozwalają  uzyskać jak najlepszy efekt synergii w przywabianiu owadów zapylających i aktywacji ich pracy.

Przeznaczenie produktu – Wabienie pszczół

Produkt przeznaczony do stosowania w trakcie kwitnienia roślin uprawnych. Istotnie podnosi atrakcyjność kwiatów dla pszczół i innych owadów zapylających. Działanie preparatu prowadzi do większej aktywności i częstotliwości odwiedzin kwiatów przez te owady, bardziej efektywnego transferu pyłku, a więc lepszego zapylenia roślin. Konsekwencją jest znaczna poprawa jakości i wielkości plonu.

Produkt do stosowania w uprawach rolniczych: rzepak, gryka, gorczyca i inne oraz ogrodniczych: drzewa i krzewy owocowe, warzywa, w tym plantacje nasienne.

Stosuje się go w formie opryskiwania roślin, po uprzednim rozcieńczeniu w wodzie, przy użyciu tradycyjnej aparatury do aplikacji agrochemikaliów.

Cechy produktu

Produkt sformułowano w technologii powolnego uwalniania atraktantów – Slow Release Technology.

Substancje wabiące umiejscowione są w tzw. mikrokapsułach. Uwalniają się z nich stopniowo, co zapobiega szybkiej dezaktywacji (ulatnianiu) atraktantów krótko po zastosowaniu produktu. Dzięki temu efekt przywabiania pszczół jest przedłużony w czasie i trwa przez niemal cały okres kwitnienia.

Dzięki użytej technologii Slow Release – do uzyskania pożądanej skuteczności wystarczy wykonanie jednego zabiegu. Wykonuje się gopomiędzy początkiem i pełnią kwitnienia roślin.

Biopolin® przywabia i aktywizuje pracę podstawowych owadów zapylających, takich jak pszczoła miodna, murarka ogrodowa, trzmiele.

Preparat zapobiega zjawisku oblotu pszczół na rośliny sąsiednie, dziko rosnące, które mogą być bardziej atrakcyjne od uprawy przeznaczonej do zapylania.

Wzrosty plonu po zastosowaniu Biopolinu osiągają zwykle 10-25%.Następuje wyraźna poprawa wielu parametrów jakościowych plonów.

Dlaczego BIOPOLIN®?

WŚRÓD CZYNNIKÓW DECYDUJĄCYCH O DOBRYM PLONOWANIU ROŚLIN UPRAWNYCH, WAŻNĄ A CZĘSTO DECYDUJĄCĄ ROLĘ ODGRYWA EFEKTYWNE ZAPYLENIE KWIATÓW.

Większość uprawianych gatunków do wydania obfitych plonów wymaga zapylenia obcym pyłkiem, czyli krzyżowo. Wśród nich przeważają rośliny owadopylne, które do prawidłowego zapylenia potrzebują obecności i odpowiedniej aktywności owadów zapylających. Standardowe zabiegi uprawowe typu: dbałość o żyzność gleby, nawożenie, ochrona chemiczna, stymulacja wzrostu, nigdy nie zapewnią efektywnego wykorzystania potencjału plonotwórczego roślin bez prawidłowego zapylenia kwiatów. Korzyści płynące ze wspomagania zapylania są bezsprzeczne.

Systematyczny spadek populacji pszczół, niosący za sobą  zagrożenie dla procesu naturalnego zapylania upraw,  staje się coraz większym  i globalnym problemem. Należy się z nim zmierzyć, aby utrzymać  właściwą wydajność produkcji ogrodniczej i rolniczej. Ma to niebagatelne znacznie, gdyż ok.  1/3 produkcji żywności na świecie zależy od owadów zapylających.

Stosowanie Biopolinu – wabiku dla owadów zapylających i wspomagacza procesu zapylenia, jest więc  bez wątpienia celowe i uzasadnione ekonomicznie. 

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Kategoria: