SU Nasri

O produkcie

Żyto ozime, mieszańcowe

Hodowca: Hybro SZ, Niemcy

Rejestracja: PL 2015

Czołowy zawodnik pola

 

______________________

CZOŁOWY ZAWODNIK POLA

Mocne strony

– wczesny mieszaniec,
– niskie porażenie sporyszem,
– na wczesny zbiór.

Zalety

Wcześnie schodzący z pola mieszaniec pozwalający na czas przygotować stanowisko pod roślinę następczą. Bardzo elastyczny co do terminu zbioru. Przydatny zarówno w uprawie na ziarno jak też na biomasę. Doskonale i co najważniejsze, stabilnie w latach, plonuje zarówno na glebach lekkich jak i na cięższych, o wyższym potencjale plonowania.

Warunki agrotechniczne

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

Wymagania glebowe

Na wszystkie stanowiska w każdym regionie uprawy, szczególnie na te suchsze.

Fakty mówią same za siebie

– najwyżej plonująca odmiana z hodowli Hybro w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2017 i 2018.

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!