Nawozy doglebowe

Nawozy doglebowe

W naszej ofercie nie mogło zabraknąć nawozów doglebowych. Ich stosowanie ma kluczowe znaczenie dla odżywienia roślin uprawnych, a tym samym ma kolosalny wpływ na ich plonowanie. Nawozy doglebowe, które dostarczamy, to produkty zawierające wszystkie niezbędne składniki do prawidłowego rozwoju roślin. Są wśród nich nawozy wapniowe, magnezowe, NPK i wiele innych specjalistycznych produktów z makro- i mikroelementami dla naszych upraw.

Rolnicze nawozy doglebowe

Prowadzenie wysokowydajnych upraw wymaga systematycznego uzupełniania składników odżywczych w glebie. W praktyce najczęściej ich źródłem są granulowane nawozy mineralne i nawozy płynne doglebowe. Dotyczy to zarówno wielkiej trójki, czyli azotu, fosforu i potasu, jak i mikroelementów. Ich rolą jest dostarczenie roślinie budulca, ale także unormowanie procesów w niej zachodzących. Nawet na glebach bogatych w podstawowe makroelementy rośliny mogą bowiem nie rozwijać się prawidłowo ze względu na brak mikroelementów niezbędnych do prawidłowej asymilacji choćby kluczowego dla ich wzrostu azotu. Dlatego nawozy NPK często są wzbogacane o dodatkowe składniki potrzebne do rozwoju roślin uprawnych i poprawiających przyswajanie oraz transport substancji odżywczych.

Nawozy doglebowe – przegląd oferty

Nasza paleta nawozów doglebowych obejmuje wszystkie produkty potrzebne w nowoczesnym gospodarstwie. Są wśród nich nawozy wapniowe, nawozy magnezowe, doglebowe nawozy NPK czy nawozy fosforowe. Zarówno nawozy wieloskładnikowe, jak i te ukierunkowane na uzupełnienie wybranych niedoborów pozwolą Ci zasilić glebę w makro- i mikroelementy potrzebne do uzyskiwania wysokich plonów. Pomogą też w uregulowaniu parametrów chemicznych gleby, jej struktury i przyspieszą mineralizację resztek pożniwnych. Składniki naszych nawozów mają formy chemiczne optymalne dla łatwego i szybkiego przyswajania przez rośliny uprawne, możesz więc być pewny, że ich stosowanie jest wysoce efektywne.