AtriGran

AtriGran jest szczególnie wskazany do regulacji pH gleby i uzupełnia zasobność w wapń.

Właściwości fizyko-chemiczne

Wapno węglanowe granulowane NAWÓZ WE ŚRODEK WAPNUJĄCY

Typ G1 Wapień naturalny / 1b Wapień – rozdrobniony

DEKLAROWANE WARTOŚCI:

Wapń całkowity (CaO): 50%

Liczba zobojętnienia: 51%

Reaktywność (EN 13971): min. 99%

Dawkowanie

Dawki nawozu zależne są od pH gleby, rodzaju gleby i wymagań uprawy:

GLEBA / ODCZYNpH < 5,0

pH 5,1-6,0

bardzo lekka
800200
lekka
1000300
średnia
1200500
ciężka
1500700
uprawy wieloletnie800200

Dostępne frakcje 1-4 mm i 4-8 mm.

AtriGran jest granulowany z surowca, w którym ponad 90% cząsteczek jest mniejszych niż 0,1 mm.

Korzyści z doglebowego stosowania wapnia

wzrost pH gleb uprawnych
tworzenie struktury gruzełkowatej
stymulacja rozwoju systemu korzeniowego
prawidłowy przebieg mineralizacji materii organicznej
wzmocnienie ścian komórkowych (ograniczenie chorób, przeciwdziałanie wyleganiu)
poprawa życia mikrobiologicznego
lepsza dostępność składników pokarmowych z gleby

Certyfikaty

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym – opinia IUNG-PIB Puławy
NAWÓZ  WE  ŚRODEK WAPNUJĄCY Typ G1. Wapień naturalny/1b    Wapień – rozdrobniony – opinia IUNG-PIB Puławy