AtriGran +Mg

AtriGran Mg wskazany jest do regulacji pH gleby i uzupełnia zasobność w wapń i magnez. Szczególnie przeznaczony jest dla gleb o niskiej zasobności w magnez lub gdy stosunek MgO/CaO jest szerszy niż 1:8 (wapnia powinno być 8 razy więcej niż magnezu).

Właściwości fizyko-chemiczne

Wapno węglanowe magnezowe granulowane NAWÓZ WE ŚRODEK WAPNUJĄCY

Typ G1 Wapień naturalny / 3b Wapień dolomitowy – rozdrobniony

DEKLAROWANE WARTOŚCI:

Wapń całkowity (CaO): 30%

Liczba zobojętnienia: 54%

Magnez całkowity (MgO): 17%

Dawkowanie

Dawki nawozu zależne są od pH gleby, rodzaju gleby i wymagań uprawy:

GLEBA / ODCZYNpH < 5,0

pH 5,1-6,0

bardzo lekka
400200
lekka
600300
średnia
900500
ciężka
1300700
uprawy wieloletnie500200

Dostępne frakcje 1-4 mm i 4-8 mm.

AtriGran Mg jest granulowany z surowca, w którym ponad 90% cząsteczek jest mniejszych niż 0,1 mm.

Korzyści z doglebowego stosowania wapnia

wprowadzenie składnika odkwaszającego o wysokiej sile zobojętniania kwasów glebowych
zwiększenie aktywności fotosyntetycznej roślin uprawnych
ułatwienie transportu węglowodanów jako produktów fotosyntezy z liści do miejsc ich magazynowania (ziaren, nasion, korzeni, bulw)
wzrost trwałości ścian komórkowych
polepszenie gospodarki wodnej i skuteczności enzymów
ograniczenie wpływu stresu cieplnego
najtańsze źródło magnezu

Certyfikaty

Certyfikaty

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym – opinia IUNG-PIB Puławy

NAWÓZ  WE ŚRODEK WAPNUJĄCY Typ G1. Wapień naturalny / 3b Wapień dolomitowy – rozdrobniony – opinia IUNG-PIB Puławy