DK Exotter

Hodowca: Dekalb, Francja

Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura

Rejestracja: PL 2017

       

______________________

DOSKONAŁY POD KAŻDYM WZGLĘDEM

Mocne strony:

– stabilne plonowanie,
– wysoka zdrowotność,
– doskonała zimotrwałość.

Zalety:

Kolejna doskonała odmiana z domu hodowlanego DEKALB z mistrzowskim plonowaniem w suchym 2018 roku, rewelacyjną zimotrwałością i doskonałą odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Wszystko to prowadzi do maksymalizacji zysku z uprawy tej odmiany już w średnich warunkach.

Warunki agrotechniczne:

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

 

Wymagania glebowe:

Na gleby średnie i dobre, w celu maksymalizacji zysku z ha. Dobrze znosi warunki suszy i wysokie temperatury.

 

Fakty mówią same za siebie:

– numer 1 w plonie nasion wśród odmian mieszańcowych w doświadczeniach PDOiR w bardzo suchym 2018 roku,

– numer 1 wśród mieszańców klasycznych badanych w 2018 w doświadczeniach porejestrowych,

– numer 2 wśród wszystkich odmian zarejestrowanych i nowo zarejestrowanych, badanych w doświadczaniach urzędowych w sezonie 2017/2018.

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!