Rzepak ozimy

Hodowca: Sygenta, Szwajcaria
Odmiana: mieszańcowa (Ogura)
Rejestracja: EU 2012
Hodowca: Limagrain, Francja
Odmiana: populacyjna
Rejestracja: CCA 2013
Hodowca: Sygenta, Szwajcaria
Odmiana: populacyjna
Rejestracja: EU 2015
lg absolut
Hodowca: Limagrain, Francja
Odmiana: mieszańcowa F1 (Ogura)
Rejestracja: PL 2018
Hodowca: NPZ, Niemcy
Odmiana: mieszańcowa (MSL)
Rejestracja: PL 2016
aleksander odmiana rzepaku
Hodowca: Limagrain, Francja
Odmiana: mieszańcowa (Ogura)
Rejestracja: EU 2014
Hodowca: Limagrain, Francja
Odmiana: mieszańcowa F1 (Ogura)
Rejestracja: PL 2018
roberto kws odmiana rzepaku
Hodowca: KWS, Niemcy
Odmiana: mieszańcowa (Ogura)
Rejestracja: PL 2017
Hodowca: Monsnato, Francja
Odmiana: mieszańcowa (Ogura)
Rejestracja: PL 2012
dk exodus rzepak
Hodowca: Monsnato, Francja
Odmiana: mieszańcowa (Ogura)
Rejestracja: EU 2013
Hodowca: NPZ, Niemcy
Odmiana: mieszańcowa (MSL)
Rejestracja: PL 2009