PROCAM Agronomia Sukcesu > Produkty > Regulatory wzrostu > DAZIDE ENHANCE 85 SG 500g

DAZIDE ENHANCE 85 SG 500g

O produkcie

DAZIDE ENHANCE 85 SG  to środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do stosowania w uprawie chryzantemy pod osłonami, w celu skrócenia międzywęźli, uzyskania korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenia równomierności wzrostu i kwitnienia.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i opryskiwaczy szklarniowych.

Zawartość substancji czynnej

daminozyd (związek z grupy hydrazydów) – 850 g/kg (85%)

Stosowanie środka

CHRYZANTEMA W UPRAWIE DONICZKOWEJ

 • Skrócenie międzywęźli, uzyskanie korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenie równomierności wzrostu i kwitnienia.
 • Środek stosować 2– krotnie:
  • Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (500 g środka w 100 l wody)
  • Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (500 g środka w 100 l wody)
 • Termin stosowania: Opryskiwać około 3 tygodnie po posadzeniu, w okresie kiedy pędy boczne roślin mają 3 – 10 cm długości.
 • Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacji w odstępie 10 dni. lub stosować 4- krotnie (dawka dzielona):
 • W celu uzyskania lepszej skuteczności, środek stosować w dawce dzielonej.
 • Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (250 g środka w 100 l wody)
 • Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (250 g środka w 100 l wody)
 • Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać w okresie kiedy pędy boczne mają 3-10 cm długości.
 • W sumie wykonać 4 zabiegi w sezonie wegetacji w odstępach 5-7 dni.

CHRYZANTEMA UPRAWIANA NA KWIAT CIĘTY

 • Skrócenie międzywęźli, uzyskanie korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenie równomierności wzrostu i kwitnienia.
 • Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100 l wody)
 • Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100 l wody)
 • Termin stosowania: Opryskiwać w 3-5 tygodniu po zasadzeniu, w zależności rozwoju roślin.
 • Wykonać maksymalnie 2 zabiegi, nie częściej niż co 7-10 dni.

UWAGI

 • Opryskiwać rośliny aż do całkowitego pokrycia cieczą użytkową powierzchni liści i pędów, lecz nie dopuścić do spływania cieczy.
 • Stosować na rośliny suche, zdrowe, dobrze ukorzenione.
 • Nie podlewać roślin w ciągu 24 godzin po wykonaniu zabiegu.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środka nie mieszać z innymi środkami ochrony roślin.

Unikać nakładania się pasów opryskiwania lub cieczy roboczej na sąsiednie rzędy donic, aby nie dopuścić do przedawkowania środka.

Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną także podczas pracy przy roślinach, na których stosowano środek.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, a następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Zebrać rozsypany produkt

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

– w temperaturze 0°C-30°C, z dala od źródeł ciepła

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.

W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kategoria: