DITHANE NEOTEC 75 WG 1KG

DITHANE NeoTec 75 WG jest środkiem grzybobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Działa hamująco na rozwój przędziorków.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy sadowniczych.

Preparat posiada najnowocześniejszą formulację mankozebu dostępną na rynku. Środek nie pyli się po otworzeniu. Substancja aktywna znacznie lepiej przylega do powierzchni liści i łatwiej się po niej przemieszcza. Preparat Dithane Neotec 75 WG dzięki nowoczesnej technologii jest odporny na zmywanie przez deszcz lub wodę w trakcie nawadniania plantacji. Wysoka odporność na zmywanie zapewnia znacznie lepszą ochronę plantacji pomiędzy kolejnymi opryskami. Aktualnie preparat dozwolony jest do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych – plantatorów i szkółkarzy, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie.

Zawartość substancji czynnej:

 • mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 750g/kg (75%).

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozimaZiemniakPomidorJabłoń

Septoriozy liści

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Alternarioza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Jeżeli po około 7-10 dniach nie wystąpiło jeszcze zagrożenie zarazą ziemniaka, wykonać drugi zabieg przeciwko alternariozie.

Liczba zabiegów: 8.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w uprawach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zaraza ziemniaka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym DITHANE NeoTec 75 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi.

Liczba zabiegów: 8.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w uprawach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8.

Alternarioza, zaraza ziemniaka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Parch jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

CebulaDynia, ogórek, cukiniaChrzanSałataMarchew, pietruszkaBuraki ćwikłoweAgrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka białaWinoroślRośliny ozdobne

Antraknoza, mączniak rzekomy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy gdy wyraźnie widoczny jest 2 liść do końca fazy zbioru cebuli (BBCH 12-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Parch dyniowatych, antraknoza, mączniak rzekomy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby przez cały okres wegetacji rośliny uprawnej (BBCH do 89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Bielik krzyżowych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, do fazy gdy korzeń chrzanu osiąga typową wielkość i kształt (BBCH do 49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mączniak rzekomy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy 2 liści do końca fazy gdy została osiągnięta typowa masa liści (BBCh 12-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Alternarioza, chwościk marchwi, mączniak rzekomy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, do fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH do 49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Chwościk buraka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 2 liści do końca fazy gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 12-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Opadzina liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści porzeczki i agrestu, czarna plamistość agrestu

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy 3 liści do końca fazy gdy wszystkie liście opadły (BBCH 13-97).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mączniak rzekomy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 5 liści do końca fazy gdy owoce uzyskały miękkość (BBCH15-85).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Alternarioza, antraknoza, askochytoza, czarna plamistość, fuzaryjna zgnilizna, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, rdza, septorioza, szara pleśń cebulowych roślin ozdobnych, zgorzel zgnilakowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 400-1500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 • W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym wskazane jest dodanie do cieczy użytkowej środka zwiększającego przyczepność.
 • Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.
 • Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

 • 3 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy pszenicy ozimej, ziemniaka, pomidora, sałaty, marchwi, pietruszki, buraków ćwikłowych i roślin ozdobnych;
 • 5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy cebuli;
 • 40 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy jabłoni, agrestu, porzeczek czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, winorośli.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

 • 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku uprawy pszenicy ozimej, ziemniaka, pomidora, sałaty, marchwi, pietruszki, buraków ćwikłowych, cebuli i roślin ozdobnych,
 • 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku uprawy jabłoni, agrestu, porzeczek czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej i winorośli.
 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • pomidor, dynia, cukinia, ogórek – 3 dni;
 • ziemniak – 7 dni;
 • jabłoń – 28 dni;
 • marchew, pietruszka, chrzan, cebula, sałata, buraki ćwikłowe, agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała – 30 dni;
 • winogrono – 56 dni;
 • pszenica ozima, rośliny ozdobne – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

 • Chronić przed dziećmi.
 • Środek ochrony roślin przechowywać:
  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0*C-30*C.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak,stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.