VERTIGO 018 EC

O produkcie

VERTIGO 018 EC to środek owadobójczy i roztoczobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w tym przędziorków w roślinach warzywnych, sadowniczych i ozdobnych pod osłonami. Na roślinie działa wgłębnie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej

abamektyna (związek z grupy makrocyklicznych laktonów) – 18 g/l (1,88%)

Stosowanie środka

Jabłoń

Zwójki

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • W celu zwiększenia przyczepności środka Vertigo 018 EC, a tym samym zwiększenia skuteczności jego działania zaleca się stosować środek Vertigo 018 EC w mieszaninie z adiuwantem Silwet Gold w dawkach:
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Vertigo 018 EC 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: Vertigo 018 EC 0,675 – 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 18 dni
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Termin stosowania: wykonujemy 1 zabieg w fazie różowego pąka (BBCH 57), lub 1 – 2 zabiegi w odstępie 18 – 34 dniowym, po wystąpieniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych objawów ich żerowania podczas tzw. czerwcowego opadania owoców (BBCH 73-74).

Pordzewiacz jabłoniowy

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Termin stosowania: zabieg wykonujemy po kwitnieniu, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 71).
 • Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2.

Grusza

Miodówka gruszowa

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,5 – 0,75 l/ha.
 • W celu zwiększenia przyczepności środka Vertigo 018 EC, a tym samym zwiększenia skuteczności jego działania zaleca się stosować środek Vertigo 018 EC w mieszaninie z adiuwantem Silwet Gold w dawkach:
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Vertigo 018 EC 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: Vertigo 018 EC 0,5 – 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Termin stosowania: zabieg wykonujemy po wylęgu larw na przełomie maja i czerwca.

Wzdymacz gruszowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,5 – 0,75 l/ha.
 • W celu zwiększenia przyczepności środka Vertigo 018 EC, a tym samym zwiększenia skuteczności jego działania zaleca się stosować środek Vertigo 018 EC w mieszaninie z adiuwantem Silwet Gold w dawkach:
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Vertigo 018 EC 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: Vertigo 018 EC 0,5 – 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Termin stosowania: zabieg wykonujemy po wystąpieniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych objawów jego żerowania.
 • Maksymalna liczba zabiegów w uprawie gruszy w sezonie wegetacyjnym: 1.

Truskawka

Przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,5 – 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 750-900 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Termin stosowania: Zabieg wykonujemy po zakończeniu zbioru owoców, w fazie zamierania i początku okresu spoczynku (BBCH 91-100).

Roztocz truskawkowiec

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1 – 2
 • Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 750-900 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Termin stosowania: Zabieg wykonujemy po zakończeniu zbioru owoców, w początkowej fazie zamierania, tj. od początku tworzenia pąków w pachwinach liści do momentu, gdy widoczne są młode liście o mniejszej blaszce i krótszym ogonku (BBCH 91-92).
 • Maksymalna liczba zabiegów w uprawie truskawki w sezonie wegetacyjnym: 2.

Ogórek (w uprawie pod osłonami)

Przędziorek chmielowiec

 • Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
 • Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-1500 l/ha, w zależności od gatunku i wielkości roślin.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Termin stosowania: opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych objawów uszkodzeń.
 • Maksymalna liczba zabiegów w uprawie ogórka w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pomidor, papryka (w uprawie pod osłonami)

Przędziorek szklarniowiec.

 • Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
 • Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-1500 l/ha, w zależności od gatunku i wielkości roślin.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Termin stosowania: opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych objawów uszkodzeń.
 • Maksymalna liczba zabiegów w uprawie pomidora i papryki w sezonie wegetacyjnym: 1.

Róża (w uprawie pod osłonami)

Przędziorek chmielowiec

 • Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
 • Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Termin stosowania: opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych objawów uszkodzeń.
 • Maksymalna liczba zabiegów w uprawie róży w sezonie wegetacyjnym: 1.

Gerbera (w uprawie pod osłonami)

Miniarka szklarniówka.

 • Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
 • Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Termin stosowania: opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych objawów uszkodzeń.
 • Maksymalna liczba zabiegów w uprawie gerbery w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Uwagi: Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek Vertigo 018 EC stosować przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania.

2. W celu przeciwdziałania wystąpienia odporności w populacji szkodników należy ściśle przestrzegać zalecanej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym oraz nie stosować dawek niższych niż zalecane.

3. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć gorącą wodą z sodą i kilkakrotnie przepłukać.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

W przypadku połknięcia:

 • natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych:

− dla zastosowań w uprawie jabłoni i gruszy o szerokości 20 m,

− dla zastosowań w uprawie truskawki o szerokości 1 m.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo:

− dla zastosowań w uprawie jabłoni i gruszy o szerokości 3 m,

− dla zastosowań w uprawie truskawki o szerokości 1 m.

Niebezpieczne dla pszczół.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty.

W przypadku zabiegów szklarniowych należy zastosować minimalny czas oczekiwania 4 dni przed ponownym powrotem owadów zapylających.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

 • Na obszar potraktowany środkiem nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • jabłoń i grusza – 28 dni
 • truskawka – nie dotyczy
 • ogórek, pomidor, papryka (pod osłonami) – 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nie niższej niż 5ºC i nie wyższej niż 30ºC

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Objawy zatrucia: Rozszerzenie źrenic, drżenie mięśni, osłabienie, bezwład ruchowy.

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia Natychmiast wezwać lekarza. Przerwać pracę. Zatrutego usunąć z miejsca działania preparatu, zdjąć odzież ochronną. Przy zaburzeniach oddychania zrobić sztuczne oddychanie (metodą usta – usta).

W razie połknięcia preparatu spowodować wymioty podając do picia 1-2 szklanki wody.

W przypadku utraty przytomności nie powodować wymiotów ani nic nie podawać doustnie. Wczesne objawy zatrucia można zminimalizować przez spowodowanie wymiotów w ciągu 30 minut od czasu ekspozycji. Jeśli objawy zatrucia postępują powodować wymioty i wykonywać pomiary płynów ustrojowych i elektrolitów oraz kontrolować ciśnienie krwi.

W ciężkich przypadkach obserwacje winny być kontynuowane przez kilka dni do czasu aż objawy kliniczne nie będą ustępowały.

Abamektyna powoduje wzrost aktywności GABA, dlatego unikać podawania leków powodujących wzrost aktywności GABA (barbiturany, benzodiazepiny, itd.) u osób potencjalnie narażonych na abamektynę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.