BASAMID 97 GR 5kg

O produkcie

Środek grzybobójczy w formie granulatu, przeznaczony do kompleksowego odkażania gleby w gruncie, do zwalczania sprawców chorób roślin żyjących w glebie oraz nasion chwastów.

Pod wpływem wilgoci środek rozkłada się, wydzielając produkty gazowe np. metylotiocyjanian.

Do pobrania

Zawartość substancji czynnej

dazomet (związek z grupy tiodazyn) – 96,5%.

Stosowanie środka

Basamid 97 GR to doskonały środek przeznaczony do efektywnego odkażania gleby – zarówno w gruncie, jak i pod osłonami. Jego substancją czynną jest dazomet, związek z grupy tiodiazyn. Przed planowanym rozpoczęciem fumigacji warto pamiętać, by podłoże pozostało wolne od resztek roślinnych z wcześniejszej uprawy i chwastów, aby zapewnić maksymalną efektywność zabiegu.

Środek ochrony roślin Basamid 97 GR, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną dazomet, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata.

KOMPLEKSOWA FUMIGACJA PODŁOŻA

Preparat Basamid 97 GR jest środkiem w formie mikrogranul. Przeznaczony jest do odkażania podłoża – zwalcza zarówno grzyby i organizmy grzybopodobne, jak również bakterie i wirusy. Substancja czynna środka (dazomet) ma zastosowanie m.in. przeciwko chorobom, które powodowane są przez grzyby z rodzaju Fusarium spp., Verticilium spp. i Colletotrichum. Stosuje się go także w celu zwalczania nasion chwastów jednoliściennych i dwuliściennych oraz eliminacji nicieni, drutowców i pędraków. Preparat po zetknięciu z wilgocią rozkłada się, wydzielając produkty gazowe, w tym m.in. metylotiocyjanian metylu.


ZASTOSOWANIE W ODKAŻANIU GLEBY W POLOWEJ UPRAWIE ROŚLIN

Środek stosuje się m.in. do odkażania gleby w polowej uprawie roślin – w terminie od końca sierpnia do połowy października. Preparat stosować można również wiosną (marzec, kwiecień), jednak w tym terminie muszą zostać spełnione dwa warunki. Gleba musi być mocno wilgotna (60-70% pojemności wodnej), a zakres temperatur w jej górnej warstwie powinien mieścić się w przedziale od 6 do 27 °C (optymalne wartości to 15-18 °C). Należy również pamiętać, by Basamid 97 GR stosować w terminie minimum 5 tygodni przed planowanym siewem lub sadzeniem roślin. Po wykonaniu zabiegu podłoże można lekko zwałować, nawodnić i przykryć folią, by zapewnić odpowiednią wilgotność.


ZWALCZANIE NICIENI, NASION CHWASTÓW ORAZ PATOGENÓW GRZYBOWYCH

Stosowanie środka w uprawie polowej ma na celu m.in. zwalczanie nicieni, a także zwalczanie szkodników glebowych oraz zwalczanie nasion chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych (rocznych) i grzybów chorobotwórczych. Dotyczy to m.in. upraw drzew owocowych ziarnkowych i pestkowych oraz krzewów jagodowych, winorośli, a także orzecha włoskiego i leszczyny. Odkażaniu polegać może również podłoże pod uprawę roślin psiankowatych i dyniowatych, kapustnych, liściowych i innych, a także roślin ozdobnych. W sezonie zaleca się wykonanie maksymalnie 1 zabiegu z użyciem tego dezynfekantu.


ZASTOSOWANIE W ODKAŻANIU PODŁOŻA W UPRAWIE ROŚLIN POD OSŁONAMI

Dezynfektant z powodzeniem można stosować również przy planowanym odkażaniu podłoża w uprawie roślin pod osłonami. Aby rozpocząć odkażanie, podłoże powinno być dobrze nawilżone (60-70% pojemności wodnej), a sam zabieg należy wykonać na 5 tygodni przed planowanym siewem lub sadzeniem roślin. W trakcie wykonywania zabiegu preparatem Basamid 97 GR należy pamiętać o wentylacji pomieszczenia, a po jego zakończeniu podłoże należy przykryć folią, a obiekt zamknąć.


EFEKTYWNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW GLEBOWYCH I INNYCH PATOGENÓW

Mikrogranule bezpośrednio po rozsypaniu powinny zostać dokładnie wymieszane z podłożem. W przypadku odkażania podłoża pod osłonami, kiedy konieczne jest zwalczanie nasion chwastów, podłoże należy wymieszać na głębokość do 10 cm. Z kolei, kiedy zabieg ma na celu zwalczanie szkodników glebowych lub zwalczanie nicieni czy grzybów – konieczne jest wymieszanie podłoża na głębokość do 20 cm. Odkażanie podłoża pod osłonami zaleca się przy uprawie krzewów jagodowych, winorośli, a także warzyw psiankowatych, dyniowatych i liściowych oraz roślin ozdobnych. W sezonie zaleca się wykonanie maksymalnie 1 zabiegu z użyciem tego dezynfekantu.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania środka w zależności od zwalczanego patogenu w przypadku upraw w gruncie oraz pod osłonami wynosi od 300 do 500 kg/ha.

Okres karencji

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: TRUSKAWKA PLANTACJE MATECZNE, PRZED ZAŁOŻENIEM PLANTACJI, PAPRYKA POD OSŁONAMI – NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT okres zapobiegający zatruciu

Unikać wchodzenia pod osłony bezpośrednio po zastosowaniu środka; do czasu wyczuwania zapachu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.