DOMARK 100 EC 1L

O produkcie

DOMARK 100 EC 1L to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (jabłoń), polowych (truskawka, róża w gruncie) i ręcznych (jabłoń, truskawka, róża w pod osłonami, chryzantema pod osłonami).

Zawartość substancji czynnej

tetrakonazol (związek z grupy azoli) – 100 g/l (10,59%).

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną:

Solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana.

Stosowanie środka

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

JABŁOŃ

Parch jabłoni

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83).
 • Liczba zabiegów: 3
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
 • Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew.

Mączniak prawdziwy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83).
 • Liczba zabiegów: 3
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
 • Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

TRUSKAWKA

Truskawka (plantacje owocujące)

Mączniak prawdziwy, biała plamistość liści

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować w fazie kwitnienia (BBCH 61-69).
 • Liczba zabiegów: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 600 l/ha

Truskawka (plantacje mateczne)

Biała plamistość liści

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować w fazie rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin (BBCH 41-49).
 • Liczba zabiegów: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

RÓŻE

Róże (w gruncie)

Mączniak prawdziwy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody)
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody)
 • Termin stosowania: Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów chorób.
 • Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
 • Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Róże (pod osłonami)

Czarna plamistość róż

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody)
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody)
 • Termin stosowania: Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów chorób.
 • Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
 • Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

CHRYZANTEMA (POD OSŁONAMI)

Plamistość pierścieniowa

 • Środek ogranicza występowanie choroby
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody)
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody)
 • Termin stosowania: Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.
 • Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:

  1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
  2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
  3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

   • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
   • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
   • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

   • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
   • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną i ochronę twarzy, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej.
   • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

   • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
   • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
   • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
   • W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.
   • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

   • 1 m w uprawie truskawki i róży;
   • 3 m w uprawie jabłoni.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

   • jabłka – 14 dni;
   • truskawki (plantacje owocujące) – 7 dni;
   • truskawki (plantacje mateczne) – nie dotyczy;
   • róża – nie dotyczy;
   • chryzantema – nie dotyczy;

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

 • Chronić przed dziećmi.
 • Środek ochrony roślin przechowywać:
  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich;
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
 • Przechowywać w temperaturze 0-30°C.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.