ES PERSPECTIVE FAO 240

DOBRY WIDOK NA PRZYSZŁOŚĆ

 

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

ZIARNO ETANOL KISZONKA

STRUKTURA

30 ZIAREN/RZĄD 16-18 RZĘDÓW 311 G TROPICAL DENT

 

Cechy agronomiczne:

  • • wysoka odporność na choroby liści
   • rośliny, o dobrej tolerancji na wyleganie (korzeniowe i przed zbiorem)
   • szybkie tempo rozwoju
   • dobry wigor początkowy

Zalety z uprawy:

  • • szybkie dojrzewanie w polu
   • dobre oddawanie wody z ziarna
   • stabilny plon w poszczególnych regionach uprawy
   • wysoki plon ziarna

Korzyści z wyboru:

  • • zabezpiecza największe wymagania względem odmiany
   • idealna w celu maksymalizacji zysku
   • bardzo opłacalna odmiana

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

 • stanowiska ziarno
  słabsze 80 000 – 82 000
  średnie 83 000 – 85 000
  dobre 86 000 – 88 000

Wymagania glebowe:

  • • nie wysiewać w nieogrzaną glebę
   • na dobre i średnie stanowiska, ale toleruje też nieco słabsze

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!