LG 30.254 FAO 250

TAK WIELE ZA TAK NIEWIELE

 

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

ZIARNO KISZONKA CCM

STRUKTURA

32 ZIARNA/RZĄD 14-16 RZĘDÓW 290 G POŚREDNI

 

Cechy agronomiczne:

  • • bardzo niska skłonność do wylegania
   • wyśmienity wigor początkowy
   • wysoka i silnie ulistniona roślina
   • wysoko plonujący mieszaniec do potrójnego wykorzystania

Zalety z uprawy:

  • • stabilność i regularność plonowania
   • wysoki plon ogólny suchej masy i energii
   • wysoki potencjał plonowania na ziarno

Korzyści z wyboru:

  • • gwarantowany dochód z każdego hektara jego uprawy
   • bezpieczny w latach o zmiennych warunkach uprawy
   • szerokie wykorzystanie w gospodarstwie

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

 • stanowiska ziarno kiszonka
  słabsze 78 000 – 80 000 80 000 – 84 000
  średnie 82 000 – 84 000 86 000 – 90 000
  dobre 86 000 – 88 000 92 000 – 94 000

Wymagania glebowe:

  • • na słabszych stanowiskach rozrzedzić siew
   • bez większych wymagań co do stanowiska

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!