LG 30.254 FAO 250

TAK WIELE ZA TAK NIEWIELE

 

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

ZIARNO KISZONKA BIOGAZ

STRUKTURA

32 ZIARNA/RZĄD 14-16 RZĘDÓW 280 G POŚREDNI

 

Cechy agronomiczne:

• wysoko plonujący mieszaniec do potrójnego wykorzystania,
• wysoka i silnie ulistniona roślina,
• wyśmienity wigor początkowy
• bardzo niska skłonność do wylegania

Zalety z uprawy:

• wysoki potencjał plonowania na ziarno,
• wysoki plon ogólny suchej masy i energii,
• stabilność i regularność plonowania,

Korzyści z wyboru:

• szerokie wykorzystanie w gospodarstwie,
• bezpieczny w latach o zmiennych warunkach uprawy,
• gwarantowany dochód z każdego hektara jego uprawy,

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiska ziarno              kiszonka
słabsze 78 000 – 80 000   80 000 – 84 000
średnie 82 000 – 85 000   86 000 – 90 000
dobre 86 000 – 90 000      92 000 – 96 000

Wymagania glebowe:

– bez większych wymagań co do stanowiska,
– na słabszych stanowiskach rozrzedzić siew.

Pobierz za darmo Katalog Najlepszych Odmian Kukurydzy i Zbóż Jarych
Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!