LG 31.219 FAO 230

PODWÓJNA WYGRANA!

 

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

 

ZIARNOCCNETANOLKISZONKA

STRUKTURA

36 ZIAREN W RZĘDZIE14-16 RZĘDÓW290 GZBLIŻONY DO FLINT

 

Cechy agronomiczne:

  • • dobra wymłacalność ziarna oraz dobry efekt “Stay Green”
   • wysoka tolerancja na choroby grzybowe w szczególności na fuzariozę kolb i łodyg
   • bardzo dobra odporność na wyleganie
   • bardzo dobry wigor początkowy

Zalety z uprawy:

  • • wyjątkowa zdrowotność roślin
   • wysoka zawartość skrobi
   • wysoka wartość paszowa poprzez bardzo dobrą strawność
   • dobrze toleruje warunki stresu suszy, reagując mniejszym spadkiem plonu
   • odmiana z programu HYDRANEO®

Korzyści z wyboru:

  • • możliwość podwójnego wykorzystania
   • łatwość w prowadzeniu plantacji
   • wysoka strawność całych roślin
   • doskonałe wartości paszowe
   • wysoki plon bogatego w skrobie ziarna
   • stabilny poziom plonowania w różnych warunkach klimatycznych

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

 • stanowiskakiszonkaziarno
  słabsze84 000 – 86 00080 000 – 82 200
  średnie86 000 – 88 00082 000 – 86 000
  dobre88 000 – 90 00086 000 – 88 000

Wymagania glebowe:

  • • wysoka tolerancja na niedobory wody
   • na średnie i słabe stanowiska, ale również mocne i chłodne

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!