LG 31.219 FAO 230

PODWÓJNA WYGRANA!

 

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

 

ZIARNO CCN ETANOL KISZONKA

STRUKTURA

36 ZIAREN W RZĘDZIE 14-16 RZĘDÓW 290 G ZBLIŻONY DO FLINT

 

Cechy agronomiczne:

• bardzo dobry wigor początkowy,
• bardzo dobra odporność na wyleganie,
• wysoka tolerancja na choroby grzybowe w szczególności na fuzariozę kolb i łodyg,
• dobra wymłacalność ziarna oraz dobry efekt “Stay Green”.

Zalety z uprawy:

• odmiana z programu HYDRANEO® ,
• dobrze toleruje warunki stresu suszy, reagując mniejszym spadkiem plonu,
• wysoka wartość paszowa poprzez bardzo dobrą strawność,
• wysoka zawartość skrobi,
• wyjątkowa zdrowotność roślin,

Korzyści z wyboru:

• stabilny poziom plonowania w różnych warunkach klimatycznych,
• wysoki plon bogatego w skrobie ziarna,
• doskonałe wartości paszowe,
• wysoka strawność całych roślin.
• łatwość w prowadzeniu plantacji,
• możliwość podwójnego wykorzystania.

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiska kiszonka ziarno
słabsze 84 000 – 86 200 80 000 – 82 000
średnie 86 000 – 88 000 82 000 – 86 000
dobre 88 000 – 90 000 86 000 – 88 000

Wymagania glebowe:

– na średnie i słabe stanowiska, ale również mocne i chłodne,
– wysoka tolerancja na niedobory wody.

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!