LG 31.219 FAO 230

O produkcie

PODWÓJNA WYGRANA!

Rejestracja: EU 2018

Kierunek użytkowania

ZIARNOCCNETANOLKISZONKA

Struktura

36 ZIAREN W RZĘDZIE14-16 RZĘDÓW290 GZBLIŻONY DO FLINT

Cechy agronomiczne

 • dobra wymłacalność ziarna oraz dobry efekt “Stay Green”
 • wysoka tolerancja na choroby grzybowe w szczególności na fuzariozę kolb i łodyg
 • bardzo dobra odporność na wyleganie
 • bardzo dobry wigor początkowy

Zalety z uprawy

 • wyjątkowa zdrowotność roślin
 • wysoka zawartość skrobi
 • wysoka wartość paszowa poprzez bardzo dobrą strawność
 • dobrze toleruje warunki stresu suszy, reagując mniejszym spadkiem plonu
 • odmiana z programu HYDRANEO®

Korzyści z wyboru

 • możliwość podwójnego wykorzystania
 • łatwość w prowadzeniu plantacji
 • wysoka strawność całych roślin
 • doskonałe wartości paszowe
 • wysoki plon bogatego w skrobie ziarna
 • stabilny poziom plonowania w różnych warunkach klimatycznych

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiskakiszonkaziarno
słabsze84 000 – 86 00080 000 – 82 200
średnie86 000 – 88 00082 000 – 86 000
dobre88 000 – 90 00086 000 – 88 000

Wymagania glebowe

 • wysoka tolerancja na niedobory wody
 • na średnie i słabe stanowiska, ale również mocne i chłodne

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!