PROFOS 100

PROFOS 100 to nawóz na bazie fosforynu potasu (H3PO3). Ze względu na szczególną kompozycję składników pokarmowych i formę PROFOS 100 pobudza kondycję roślin i wzrost korzeni, a tym samym wzmacnia naturalne funkcje obronne roślin, ich witalność, wytrzymałość na stres oraz presję ze strony sprawców chorób i szkodników. Składniki w nim zawarte są łatwo przyswajane przez rośliny.

Zalecenia dotyczące stosowania
Dolistne użycie nawozu PROFOS 100 nie zastępuje nawożenia doglebowego roślin, ale skutecznie niweluje braki składników w okresach stresowych zakłócających pobieranie związków pokarmowych (susza, zalania, nadmierna presja ze strony sprawców chorób i szkodników). Stosunek składników odżywczych dostosowany jest do wymagań intensywnych, wysoko wydajnych upraw. Działanie preparatu PROFOS 100 polega na zwiększaniu stężenia składników odżywczych w roślinie, co objawia się wzrostem plonu, lepszą zdrowotnością i poprawą jakości. W celu obniżenia kosztów jego stosowania można w większości przypadków mieszać PROFOS 100 z fungicydami i insektycydami. Liczba zabiegów tym nawozem często zależy od liczby zabiegów środkami ochrony roślin. Można go stosować 4–8 razy w okresie wzrostu roślin. Aby przyspieszyć ich regenerację po stresie, można użyć go w wyższej dawce (3 l/ha) niż polecana standardowo.

PROFOS 100 jest produktem ulegającym biodegradacji. Nie ma ograniczenia dotyczącego jego wykorzystania. Prawidłowo stosowany jest bezpieczny dla roślin, ludzi i zwierząt. Może być stosowany dolistnie i doglebowo we wszystkich uprawach ogrodniczych i rolniczych. Jest nawozem aktywizującym roślinę. Pobudza jej układ odpornościowy, wzmacnia naturalne funkcje obronne, stymuluje procesy wytrzymałości na stres oraz presję patogenów, a także poprawia kondycję roślin i wpływa pozytywnie na rozwój ich systemu korzeniowego. PROFOS 100 jest szczególnie efektywny w uprawach sadowniczych oraz warzywniczych – wzmacnia mechanizmy obronne przed porażeniem patogenami wywołującymi takie choroby jak: parch jabłoni, mączniaki (prawdziwe i rzekome), fytoftorozy czy choroby systemu korzeniowego. Niskie pH nawozu poprawia właściwości cieczy roboczej oraz pozytywnie wpływa na działanie większości środków ochrony roślin.

Podczas III Konferencji Naukowej dr Beata Meszka z IO w Skierniewicach zaprezentowała wyniki stosowania preparatów opartych na fosforynach potasu. Wzrost skuteczności ochrony przed parchem jabłoni wynosił około 30% w przypadku łącznego stosowania z Delanem 700 WG i Captanem 80 WG. Standardowa dawka produktu PROFOS 100 w większości upraw ogrodniczych wynosi 1,5–2,0 l/ha. Jeżeli preparat stosujemy w celu poprawy działania fungicydów, dawkę możemy obniżyć do 1,0 l/ha.

Zdolność mieszania
Możliwe jest sporządzanie mieszaniny zbiornikowej nawozu PROFOS 100 praktycznie z większością popularnych środków ochrony roślin. Wyjątki stanowią roztwory siarczanu wapnia, siarki i produktów miedziowych, z którymi nawozu tego łączyć nie należy. W każdym przypadku powinno się jednak przeprowadzić test zgodności z wykorzystaniem zamierzonych komponentów mieszaniny.

 

PROFOS 100
Skład: Ciężar właściwy:
48,8% fosforu w formie fosforynowej (H3PO3) około 1550 g/l
15,0% potasu (K2O) pH: około 2,9
5,0% magnezu (MgO) Kolor: pomarańczowy
0,01% boru (B),
0,05% żelaza (Fe)*
*schelatowanego przez EDDHA i EDTA (1/1)
(wszystkie składniki rozpuszczalne w wodzie)