SY FEEDITOP FAO 220-230

WSZECHSTRONNOŚĆ TO PODSTAWA

 

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

ZIARNOKISZONKACCM

STRUKTURA

34 ZIARNA/RZĄD14 RZĘDÓW280 GFLINT

 

Cechy agronomiczne:

  • rośliny wysokie i bogato ulistnione,
  • rewelacyjna dynamika oddawania wody na polu,
  • wysoka tolerancja na fusarium.

Zalety z uprawy:

  • wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę,
  • wysoki plon świeżej i suchej masy,
  • wysoka zawartość skrobi,
  • stabilne plonowanie w latach.

Korzyści z wyboru:

  • odmiana do podwójnego wykorzystania,
  • w przypadku wysokich plonów na ziarno warto wykorzystać ją na kiszonkę i odwrotnie,
  • gwarantuje stały dochód z ha bez względu na pogodę,
  • niskie koszty dosuszania ziarna po zbiorze,
  • wyższa opłacalność w uprawie na ziarno.

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

  – stanowiska ziarno kiszonka
  • słabsze 80 000 – 82 200 82 000-83 000
  • średnie 85 000 – 88 000 85 000-90 000
  • dobre 87 000 – 90 000 93 000-95 000

Wymagania glebowe:

  • tolerancyjny na różną jakość gleb,
  • bez wyraźnych wymagań co do stanowiska.

Pobierz za darmo Katalog Najlepszych Odmian Kukurydzy i Zbóż Jarych
Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!