SY FEEDITOP FAO 220-230

WSZECHSTRONNOŚĆ TO PODSTAWA

 

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

ZIARNO KISZONKA CCM

STRUKTURA

34 ZIARNA/RZĄD 14 RZĘDÓW 280 G FLINT

 

Cechy agronomiczne:

• rośliny wysokie i bogato ulistnione,
• rewelacyjna dynamika oddawania wody na polu,
• wysoka tolerancja na fusarium,

Zalety z uprawy:

• wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę,
• wysoki plon świeżej i suchej masy,
• wysoka zawartość skrobi,
• stabilne plonowanie w latach,

Korzyści z wyboru:

• odmiana do podwójnego wykorzystania,
• w przypadku wysokich plonów na ziarno warto wykorzystać ją na kiszonkę i odwrotnie,
• gwarantuje stały dochód z ha bez względu na pogodę,
• niskie koszty dosuszania ziarna po zbiorze,
• wyższa opłacalność w uprawie na ziarno

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiska ziarno kiszonka
słabsze 80 000 – 82 200 82 000-83 000
średnie 85 000 – 88 000 85 000-90 000
dobre 87 000 – 90 000 93 000-95 000

Wymagania glebowe:

– tolerancyjny na różną jakość gleb,
– bez wyraźnych wymagań co do stanowiska.

Pobierz za darmo Katalog Najlepszych Odmian Kukurydzy i Zbóż Jarych
Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!