PENDIGAN 330 EC

O produkcie

PENDIGAN 330 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, kukurydzy, cebuli uprawianej z siewu, cebuli uprawianej z dymki, cebuli szalotki, czosnku uprawianego z siewu, pora uprawianego z siewu, prosa zwyczajnego i sorga zwisłego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

pendimetalina (substancja z grupy toluidyn) – 330 g/l (33,9 %)

Substancja niebędąca substancją czynną: dimetylobenzen – mieszanina izomerów

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów.

Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, mlecz zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielona.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, iglica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty.

Chwasty odporne: bylica pospolita.

W uprawie zbóż przy stosowaniu łącznym środka Pendigan 330 EC ze środkiem Protugan 500 SC:

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

 • Środek Pendigan 330 EC stosować tylko łącznie (w mieszance zbiornikowej) ze środkiem Protugan 500 SC.
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
 • Pendigan 330 EC 3,0 l/ha + Protugan 500 SC 1,0 l/ha.
 • Termin stosowania środka: zabieg wykonać jesienią, po wschodach zbóż, od fazy pierwszego liścia do fazy drugiego liścia rośliny uprawnej (BBCH 11-12).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

KUKURYDZA

 • Termin stosowania środka: zabieg wykonać doglebowo (do 3 dni po siewie) lub po wschodach rośliny uprawnej, w fazie 1-2 liści chwastów.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 – 5,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU

 • Termin stosowania środka: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (dawka 3-5 l/ha) lub po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści (dawka 3-4 l/ha).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:

Nasiona cebuli wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.


CEBULA UPRAWIANA Z DYMKI

 • Termin stosowania środka: zabieg wykonać do 5 dni po sadzeniu dymki (dawka środka 4-5 l/ha) lub po wschodach cebuli, przy wysokości szczypioru 5-10 cm (dawka środka 4 l/ha).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0-5,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.


CEBULA SZALOTKA UPRAWIANA Z SIEWU

 • Termin stosowania środka: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00 – 07) (dawka 3-5 l/ha) lub po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11 – 12) (dawka 3-4 l/ha).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

CZOSNEK UPRAWIANY Z SIEWU

 • Termin stosowania środka: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00 – 07) (dawka 3-5 l/ha) lub po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11 – 12) (dawka 3-4 l/ha).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

POR UPRAWIANY Z SIEWU

 • Termin stosowania środka: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00 – 07) (dawka 3-5 l/ha) lub po wschodach, gdy rośliny pora znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11 – 12) (dawka 3-4 l/ha).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

PROSO ZWYCZAJNE, SORGO ZWISŁE

Termin stosowania środka:

– doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00 – 05) lub

– po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-2 liści (BBCH 11 – 12), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 – 5,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Następstwo roślin

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji opryskanej środkiem Pendigan 330 EC po wykonaniu orki na głębokość 15 cm na polu można uprawiać pszenicę jarą, pszenżyto jare, jęczmień jary, kukurydzę, bobik, łubin żółty i cebulę.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie stosować:

– na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą,

– w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin.

2. Środka nie mieszać z glebą.

3. Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczenia. Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich o większej zawartości próchnicy.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w czasie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
  • 25 m w uprawie kukurydzy i cebuli uprawianej z siewu, cebuli uprawianej z dymki, cebuli szalotki, pora uprawianego z siewu, czosnku uprawianego z siewu,
  • 10 m w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, prosa zwyczajnego i sorga zwisłego.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

NIE wywoływać wymiotów.

W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Kategorie: , ,