MONDATAK 450 EC

O produkcie

Mondatak 450 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: ksylen, dimetylobenzen mieszanina izomerów.

Zawartość substancji czynnej

prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 450 g w 1 litrze środka (43,9%)

Stosowanie środka

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym każdej z upraw (pszenica ozima,  jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, rzepak ozimy, rzepak jary) – 1.

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści

 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31)
 • Termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-BBCH 59)
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

ŻYTO OZIME

łamliwość źdźbła, rynchosporioza, rdza brunatna

 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka. (BBCH 30-31)
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY

mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza

 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Termin stosowania środka: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29 – BBCH 50)
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

ŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy, rynchosporioza

 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

RZEPAK OZIMY

czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych
 • W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na rzepaku
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

RZEPAK JARY

czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
 • Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy zwartego kwiatostanu (BBCH 50) do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na rzepaku (BBCH 70-73). Termin zabiegu określa okres karencji.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Uwaga

W przypadku czerni krzyżowych i zgnilizny twardzikowej, w zalecanej dawce środek wykazuje średni poziom zwalczania.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środek ochrony roślin Mondatak 450 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną prochloraz stosowane poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy stosować w dawce nieprzekraczającej 450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie środka.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • zboża – 35 dni,
 • rzepak – 45 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
 • w temperaturze 4 oC – 25oC, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,