PRIORI XTRA 280 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej.

Zawiera w swym składzie substancje czynne:

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,2%)

cyprokonazol (związek z grupy trazoli) – 80 g/l (7,3%)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.