PROCAM Agronomia Sukcesu > Produkty > Zaprawy > ZAPRAWA NASIENNA T75WS 800G

ZAPRAWA NASIENNA T75WS 800G

O produkcie

ZAPRAWA NASIENNA T 75 DS/WS jest środkiem grzybobójczym o działaniu kontaktowym w formie proszku do zaprawiania nasion na sucho lub w formie zawiesiny wodnej, przeznaczonym do zwalczania grzybów przenoszonych przez materiał siewny oraz zasiedlających glebę (sprawców powodujących zgorzele siewek).

Zawartość substancji czynnej

 • tiuram (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 75% (750 g/kg).

Opis działania

ZAPRAWA NASIENNA T 75 DS/WS jest środkiem grzybobójczym o działaniu kontaktowym w formie proszku do zaprawiania nasion na sucho lub w formie zawiesiny wodnej, przeznaczonym do zwalczania grzybów przenoszonych przez materiał siewny oraz zasiedlających glebę (sprawców powodujących zgorzele siewek).

Środek przeznaczony do zaprawiania ziarna przeciwko śnieci cuchnącej i śnieci gładkiej pszenicy ozimej, zgorzeli siewek pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i buraka cukrowego oraz zgorzeli siewek kapusty pekińskiej, kapusty białej, pietruszki, szpinaku, pomidora, ogórka, cebuli, papryki, marchwi oraz buraka ćwikłowego, cykorii liściowej, szalotki, cukinii, melona, kawonu, rzodkiewki, pora, sałaty, kalarepy, kapusty czerwonej głowiastej, kapusty włoskiej głowiastej, kapusty brukselskiej, brokułu, kalafiora, jarmużu, selera, bobu, fasoli szparagowej i grochu zielonego, do zaprawiania czosnku przeciwko białej zgniliźnie i szarej pleśni oraz cebulek tulipana przeciwko fuzariorze tulipana.

Stosowanie środka

A. ZAPRAWIANIE NA SUCHO

1. Pszenica ozima

Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 g/100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 g/100 kg nasion.

2.Rzepak ozimy

Zgorzel siewek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 400 g/100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 400 g/100 kg nasion.

3. Burak cukrowy

Zgorzel siewek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 g/100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 g/100 kg nasion.

4. Kapusta pekińska, kapusta biała, pietruszka, szpinak, pomidor

Zgorzel siewek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4g/1 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4g/1 kg nasion.

5. Ogórek, cykoria liściowa, szalotka, cukinia, melon, kawon, rzodkiewka, por, sałata, kalarepa, kapusta czerwona głowiasta, kapusta włoska głowiasta, kapusta brukselska, brokuł, kalafior, jarmuż, seler.

Zgorzel siewek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2g/1 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2g/1kg nasion.

6. Cebula, papryka

Zgorzel siewek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3g/1kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3g/1kg nasion.

7. Marchew, burak ćwikłowy

Zgorzel siewek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5g/1kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5g/1kg nasion.


B. ZAPRAWIANIE NA MOKRO.

Zastosowanie zaprawy w postaci zawiesiny wodnej jest bezpieczniejsze, umożliwia bezpyłowe wykonanie zabiegu.

1. Pszenica ozima

Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 g/100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 g/100 kg nasion.

Zalecana ilość wody: 800 ml/100 kg nasion.

2. Burak cukrowy

Zgorzel siewek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 g/100 kg nasion.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 g/100 kg nasion.

Zalecana ilość wody: 5000 ml/100 kg nasion.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

1. Bób, fasola szparagowa, groch zielony

Zgorzel siewek

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/1 kg nasion.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/1 kg nasion.
 • Zalecane zaprawianie: na sucho.

2. Czosnek

Biała zgnilizna, szara pleśń

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 400g/100 kg ząbków czosnku.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200g – 400g/100 kg ząbków czosnku.
 • Zalecane zaprawianie: na mokro.
 • Zalecana ilość wody: 100 l/100 kg ząbków czosnku.
 • Cebule czosnku moczyć w zawiesinie 10 minut.

3. Tulipan

Fuzarioza

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 300g/100 kg cebul.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 300g/100 kg cebul.
 • Zalecane zaprawianie: na mokro.
 • Zalecana ilość wody: 100 l/100 kg cebul.
 • Cebulę tulipana moczyć w zawiesinie 15 minut.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.

2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.

3. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.

4. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16 % ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.

5. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.

6. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, należy zbadać zdolność kiełkowania materiału siewnego.

Technika zaprawiania i sporządzania zawiesiny do zaprawiania

A. Zaprawianie na sucho.

Zabieg wykonać w zaprawiarkach porcjowych napędzanych mechanicznie lub ręcznie, względnie w zaprawiarce Granogard. Do zaprawiarki porcjowej wsypać odważoną ilość nasion, następnie odważoną ilość zaprawy. Zaprawiać przez 5 – 10 minut do uzyskania jednolitego zabarwienia nasion (prędkość obrotów zaprawiarki około 30 obrotów na minutę).

B. Zaprawianie na mokro.

Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu. Naczynie napełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość Zaprawy Nasiennej T 75 DS/WS nie mieszając, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dobrze wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawianie przeprowadzić w zaprawiarkach mechanicznych typu: AZET, AZET-SUPER, GRANOGARD, GUSTAFSON, ZAP – 4,8, NIKLAS lub porcjowych typu REDŁO AL 50 – zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Wodę użytą do mycia zaprawiarki:

− zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub

− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

ŚRODEK DZIAŁA TOKSYCZNIE NA OSOBY POZOSTAJĄCE POD WPŁYWEM ALKOHOLU. NA DOBĘ PRZED, W TRAKCIE I NA DOBĘ PO ZAPRAWIANIU NIE WOLNO SPOŻYWAĆ ALKOHOLU POD JAKĄKOLWIEK POSTACIĄ.

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Nie wdychać par cieczy użytkowej.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:

– zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą

– upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,

– zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków usuwać rozsypany środek ochrony roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0*C i nie wyższej niż 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kategoria: