Sekret

O produkcie

Pszenżyto ozime

Hodowca: HR Strzelce, Polska

Rejestracja: PL 2016

Oto klucz do sukcesu

 

______________________

OTO KLUCZ DO SUKCESU

Mocne strony

– wysokie plonowanie,
– wysoka jakość ziarna,
– najlepszy profil zdrowotnościowy.

Zalety

Idealnie skomponowana odmiana zarówno pod względem agronomicznym jak też jakościowym. Wyróżnia się znakomitą zdrowotnością i wysoką wartością paszową. Wysoka zimotrwałość i niska skłonność do wylegania oraz najwyższa zdrowotność to gwarancja sukcesu.

Warunki agrotechniczne

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

Wymagania glebowe

Średnie do dobrych stanowisk.

Fakty mówią same za siebie

– najstabilniejsza wśród odmian w doświadczeniach porejestrowych COBORU w sezonach 2017 i 2018

– w czołówce plonowania w doświadczeniach porejestrowych COBORU w 2017 = 102% wzorca i w 2018 = 102% wzorca.

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!